Insändare: ”Ska vi ha ordningsvakter i skolmatsalen istället?”

Insändare Artikeln publicerades
”Om man ålägger lärarna  en avgift för detta, förutsätter jag att man från kommunens håll inte kräver att man som lärare äter lunchen”.
Foto: Bo Åkesson
”Om man ålägger lärarna en avgift för detta, förutsätter jag att man från kommunens håll inte kräver att man som lärare äter lunchen”.

Läste med stort intresse dagens Ölandsbladet, och inlägget från M-håll i Mörbylånga kommun om att pedagogerna bör betala för de pedagogiska luncherna. ”Inget är gratis” påtalas det i artikeln. Mönsterås, där man börjat ta betalt av pedagogerna framhålls som ett positivt exempel.

Pedagogernas arbetstid är inte heller gratis skulle jag säga, och för upplysning skull bör sägas att de pedagogiska luncherna inte är "vanliga luncher", utan något som åläggs den anställde pedagogen. Det är alltså en arbetsuppgift, inom vilken man förväntas bidra till ordning och se till att måltiden blir en socialt och praktiskt fungerande tid för barnen. Om man ålägger lärarna en avgift för detta, förutsätter jag att man från kommunens håll inte kräver att man som lärare äter lunchen – en tvingande avgift för något som man åläggs göra av arbetsgivare ter sig synnerligen märkligt. Och, om pedagogen inte äter – blir inte det en väldigt märklig situation? Vilken föredöme blir den vuxne då?

Kanske man kan avskaffa det här med pedagoger i matsalen? Välkommen till en skolmatsal utan andra vuxna än bespisningspersonalen säger jag då – jag har råkat komma in i sådana från tid till tid, och det är inte önskvärt, jag lovar er. Kanske man tänker sig att istället anställa ordningsvakter? Billigt och bra, och pedagogiskt..

Tidigare var kostnaden för dessa luncher dessutom relativt försumbar, då de var en del av skolans egna kostnader för skolkök – men i dessa tider när ”allt blir billigare av att upphandlas” och man betalar en extern aktör per portion blir ju sagan en annan…

Detta får mig än en gång bli stärkt i tron på att skolan åter måste överföras till staten, då kompetensen om det pedagogiska är begränsad på många håll inom den kommunala politiken, samtidigt som skolan absolut inte mår bra av att ställas mot andra interkommunala kostnader. Ett barn skolgång skall inte kvalitetsmässigt bero på var du bor i vårt land.

Öländsk reformist