Öland – ett eller många?

I min yrkesroll möter jag Öland återkommande, från udde till udde, och kan intyga att det är en mångfacetterad bild man får.
Publicerad 17 mars 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Julius Winberg Sääf, verksamhetschef på Himmelsberga.
Julius Winberg Sääf, verksamhetschef på Himmelsberga.Foto: Carin Svensson

Öland är rikt på uttryck och variationer, och på många platser odlas, med rätta, en stark lokal stolthet.
Lika stark är dock bilden av ett Öland som en ö och ett landskap, där en stark gemenskap finns - något som inte heller försvagats av de historiska skeenden som genom århundranden påverkat ön.

Jag drar mig till minnes en insändare på temat kommunsammanslagning för några månader sen, där skribenten konstaterade att om det nu är bättre med flera kommuner – varför inte fyra, eller sex? Inom hembygdsförbundet finns inte mindre än 32 föreningar, och då skall man veta att många av dem är sammanslutningar mellan byar och bygder som inte tvekar att påtala sin särart inbördes. Slutsatsen är att samhörighet eller särart står att finna på alla nivåer, inte minst här.

Argumenten för och emot en kommunsammanslagning är många och vinsterna i den egna kommunalkassan avseende utgifter kanske inte kommer att påverkas avsevärt – en insparad tjänst blir gärna en annan, en chef till en mellanchef och så vidare. 
Befolkningsunderlaget och de kommunala uppgifterna är ju också i mycket de samma, även i en kommun. Samma sak med lokaler – dessa lär behövas på befintliga platser precis som nu, och ett framtida fullmäktige skulle mycket väl kunna tänkas få skifta sammanträdesort.
Vissa fördelar i en större drift står att finna, och framförallt skulle många tjänster kunna renodlas bättre. De mindre enheter som finns, som till exempel kultursidan, skulle också få ett välbehövligt tillskott av kollegor att arbeta tillsammans med. Kanske skulle till och med underlag finnas för ett större grepp kring kulturen, som ju är så viktig för ön?

Något jag dock återkommande upplever så fort jag färdas utanför Öland, är hur nuvarande konstruktion verkar på så sätt att ett ”varumärke” så starkt som Öland inte har enhetlig röst utåt, och därmed försvagas. Vad gäller sådant som till exempel fördelningar av medel på regional och nationell nivå, för att inte tala om EU-medel eller andra satsningar, så är det min bestämda uppfattning att den öländska andelen skulle kunna vara långt större om man talade för just Öland. Att skapa enighet utåt för den öländska saken är för mig det viktigaste, och säkraste, argumentet för en kommun, och här finns stora och betydande vinster att hämta för vår ö. Vill vi på allvar något med framtiden på ön, så skall vi samlas kring den styrka som finns i just Öland.
När det gäller våra båda uddar, som var för sig är oroliga för att isoleras, skulle dessa kunna finna gemensamma nämnare och förhoppningsvis vitaliseras genom en sammanslagning. Östra sidan skulle hamna inom samma avgränsning, och satsningar på den levande landsbygden där kunna samordnas.

På Gotland gick man hela vägen i samband med kommunreformen på 70-talet, och här på Öland är man ännu inte i mål. Gotland må ha sina utmaningar, men i många av dessa är det en klar fördel att man har en linje att följa. Detta blir också tydligt då man talar med personer vid olika tillfällen – få tvekar på att Gotland är ett eget landskap, medan man redan i Kalmar möter många som tror att Öland är en del av Småland.

Den faktiska närheten till den lokala demokratin måste såklart vaktas, lokala råd med mera är goda idéer, och säkert finns här goda lärdomar från vår grannö. När hembygdsförbundet kallar sluter folk från hela ön upp, och kan det fungera att samlas som ölänningar där, tror jag att vi kan göra det även i kommunala sammanhang.

 Norrleingar och sörleingar må vara olika folkslag sen stenåldern, men skall vi möta framtiden så tror jag att det bäst görs som en ö, där man gemensamt utvecklar densamma med hela Ölands bästa i fokus.

Julius Winberg Sääf

Verksamhetschef, Ölands Museum Himmelsberga