Öland en kommun

Frågor till framförallt Eva-Lena Israelsson och Kjell Magnusson som är respektive ordförande för fullmäktigeförsamlingarna på Öland.
Foto: unknown