”Närhet är en väldigt viktig princip”

Under tisdagen och onsdagen sammanträder landstingsfullmäktige här på Öland. Den här mandatperioden håller på att ta slut. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft ansvaret för hälso- och sjukvården i Kalmar län och vi är stolta över mycket av det som uppnåtts
Publicerad 29 maj 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Kalmar län rankas högst i landet. Samtliga våra tre sjukhus hamnar bland de allra främsta sjukhusen i Dagens Medicins årliga undersökning.

Men givetvis är vi medvetna om de utmaningar vi står inför. Oavsett vem man är eller bor får rätten till bästa möjliga vård som nära en det är möjligt aldrig att ifrågasättas. Vårt mål är klart och tydligt. Som invånare här i Kalmar län ska du erbjudas Sveriges bästa hälso- och sjukvård!

Närhet är en väldigt viktig princip inom hälso- och sjukvården. Fler patienter än idag ska kunna ta del av nära vård som sker i samverkan mellan ditt sjukhus, din hälsocentral och kommunens hemsjukvård. Här är just Borgholm och Borgholms hälsocentral ett lysande exempel. Det så kallade Hemsjukhuset har blivit nationellt uppmärksammat och när statsminister Stefan Löfven tidigare i år besökte Kalmar län var just Hemsjukhuset en av de platser som han valde att besöka.

Vi vet att ett mer utbrett folkhälsoproblem är den psykiska ohälsan. Detta drabbar inte minst flickor och unga kvinnor. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och detta ökar risken att man får andra problem med sin hälsa men även med ekonomi och arbete. Satsning på förebyggande insatser är helt avgörande för att stärka barn – och ungas utveckling. Psykiatrin ska vara vardagsnära och tillgänglig.

Ett cancerbesked, oavsett det är riktat till en själv, sitt barn eller någon annan anhörig är bland det värsta man kan få. Generellt har risken att dö i cancer minskat men vi vet att dödligheten är högre för de med en lägre teoretisk utbildning. Denna ojämlikhet måste brytas.

Men vi sysslar inte bara med hälso- och sjukvår även detta till mångt och mycket dominerar. För att hela vår region och inte minst Öland ska fortsätta leva är en väl utbyggd kollektivtrafik avgörande. Det är ett miljövänligt transportmedel som möjliggör pendling till arbete, utbildning och resor till turist- och kulturmål. De stora satsningar som majoriteten genomfört de senaste åren kommer att fortsätta.

Anders Henriksson (S) 
landstingsstyrelsens ordförande

Lena Segerberg (S) 
landstingsråd

Linda Fleetwood (V) 
landstingsråd

Jessica Rydell (MP)
 landstingsråd