Lublin: ”Maktfullkomlig kommunledning gör en Boris”

Insändare Artikeln publicerades
Per Lublin är kritisk till det inställda fullmäktigemötet.
Foto: Arkiv
Per Lublin är kritisk till det inställda fullmäktigemötet.

Lite elakt skulle man kunna säga att den förödande branden på Åkerboskolan strax före höstterminens början gjorde att de politiker som ville att hela skolan skulle rivas för att bygga allting nytt - vad det nu skulle bli - fick hjälp på traven fast mer brådstörtat och kanske på ett annat sätt om dom tänkt sig.

Sex dagar efter branden hade kommunfullmäktige sitt augustisammanträde. Självfallet fanns brandtragedin i allas tankar men ingen tilläts säga något med anledning av branden och den uppkomna situationen. Ingen mer än Ilko. Som sin vana trogen passade på att framhäva sina egna insatser.

Ordföranden skyllde på att det som hänt i Löttorp fanns inte med på kvällens dagordningen, så man kan undra hur rigid en kommunfullmäktigeordförande får vara.

Vem som helst borde ju annars kunna begripa att det bland de folkvalda i salen fanns ett stort behov att få tala om det inträffade.

Och så över till London där den nye brittiske makthavaren Boris Johnson har lyckats få till ett fem veckor långt uppehåll för parlamentet med det uppenbarliga syftet att det inte ska hinnas med någon mer diskussion i parlamentet som kan påverka Brexit innan detta är ett ofrånkomligt faktum. Men så har det rört till sig för honom redan innan parlamentsuppehållet. Ledamöter har blivit minst sagt upprörda och han har förlorat sin knappa majoritet i parlamentet genom att en av hans ledamöter helt sonika gick tvärs över salen och bytte sida.

Tillbaka till Borgholm. Där traskar Ilko och hans makthavargäng på i ullstrumporna när det gäller Åkerboskolan som om ingenting har hänt. De rivningsplaner som kuppades igenom i vintras ska fullföljas som om branden aldrig varit och oavsett hur kommunmedborgarna tycker. Kommunfullmäktige ska inte få prata om saken förrän det gått så långt att ingenting kan ändras.

Även om mycket idag talar för att man borde behålla matsalsbyggnaden med sitt upprustade kök som - liksom biblioteket - mirakulöst nog och med rådigt ingripande från lokala krafter på norra Öland räddades från att bli lågornas rov.

Men sånt som är vettigt och som föräldrarna i norr önskar sig är en sak. Vad prestigefyllda makthavare vill fullfölja är en annan.

Det blir inte något septembermöte i Borgholms kommunfullmäktige som annars enligt uppgjort schema skulle ha ägt rum nu på måndag. Makthavarna i Borgholm tycks ha valt att ”göra en Boris Johnson”. Mötet på måndag är inställt på grund av ”för få ärenden”. Nästa möte blir först i slutet av oktober.

Annars hade det på måndag varit ett utmärkt tillfälle för kommunfullmäktige att diskutera Åkerboskolan. Man hade också kunnat diskutera det som hände med torget i somras så att det aldrig upprepas att torget blir instängslat och avgiftsbelagt. Förutom att ett av dom ”för få” ärendena skulle handla om en försäljning av Resedan som nog kräver en noggrann diskussion innan klubban går i bordet.

Ilko och de övriga av hans makthavare drar sig inte för att köra över de folkvaldas församling, trots att hans majoritet hänger på endast en enda ledamot. Förhoppningsvis har någon av den tidigare makthavande centerns ledamöter tröttnat på att sitta fången i vänsterburen, så att han eller hon vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde stegar över till den andra sidan.

Borgholms kommun behöver snarast en ny och inte lika maktfullkomlig ledning!

Per Lublin

Kommunmedborgare