Lublin bestämmer inte över mig

Insändare Artikeln publicerades

Bäste Per, du överklagar allt som beslutas i kommunen oavsett det är fel beslut eller inte. Anledning är din stora besvikelse över att ingen vill bjuda in dig och ditt parti till samarbete och detta p g a just ditt, sätt att uppträda i kommunfullmäktige, dina ständiga överklaganden och insändare.

Senaste? överklagandet angående en vänort i Italien, nämner Lublin att ”det inte är av allmänt intresse”, hur vet du det Per, du har inte frågat mig, troligtvis ingen annan heller!

Du har heller inget mandat att bestämma vad jag tycker. Lika lite som jag har mandat att tycka att du uppträder som en dålig politiker i fullmäktige, när du kallar ordförande, kommunalrådet och andra politiker för en massa tillmälen som inte lämpar sig i skrift, men om anmälan gjorts mycket väl kunnat bli en fällande dom i tingsrätten!

Dina ständiga överklaganden har kostat Borgholms skattebetalare åtskilliga tusenlappar genom åren p g a förseningar, ungdomar som tänkt sig en bana som politiker kan inte tänka sig en fullmäktigekväll med ständiga krav på voteringar som oftast slutar 32–2 och någon nedlagd röst på var enda beslut som skall fattas och därför hoppar av m m av dina hyss.

Per, vad Borgholms kommuns invånare behöver är politiker/tjänstemän av båda könen som utvecklar kommunen i den positiva anda som skett under ett antal år och som verifieras av folk som återkommer hit, med både i ord och bild ser skillnaden på nu och 10 år tillbaka i tiden, inte en pajas till politiker som ser populistiska inlägg som största merit! Per du har kunnande, använd det på ett vettigt sätt i fortsättningen.

(S)tig Augustsson