Liberalerna står upp för allas lika värde

Liberalerna står upp för den svenska asylpolitiken och att de som kommer hit som flyktingar skall få sin sak prövad rättsligt.
Publicerad 19 maj 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att stifta speciallagar för enskilda grupper strider mot liberala värderingar och vår syn på allas lika värde”, skriver Berne Klysing.
”Att stifta speciallagar för enskilda grupper strider mot liberala värderingar och vår syn på allas lika värde”, skriver Berne Klysing.Foto: Arkiv

Migrationsdomstolarna och dess överdomstol har varit utsatt för press på grund av den stora flyktingtillströmningen 2015 och det har varit långa handläggningstider. Rättsväsendet är den yttersta garantin för demokrati och måste upprätthållas – lagstiftarna och domstolarna skall stå fria från populistiska strömningar och lobbyister i samhället.

Under åren har vi tagit emot många berättelser om människor med svåra upplevelser från krig och förföljelser. De som har flyktingskäl har fått uppehållstillstånd i Sverige. De som efter rättslig prövning bedömts inte ha asylrätt har fått besked om att återvända, utvisas, till sina hemländer. Sverige har inte verktyg för att på ett mänskligt och smidigt sätt utvisa människor utan många lever gömda i vårt samhälle. Det finns påtagliga brister i hanteringen av människor som fått avslag på sina asylansökningar.

I Europas omgivningar finns miljoner människor som vill få ett bättre liv i Europa och många vill till Sverige. Ett reglerat flyktingmottagande och ett ordentligt mottagande för de som har flyktingskäl samt ett humant sätt att utvisa de som kommit hit utan flyktingskäl är ett måste för att samhället skall fungera. Därför måste alla stå upp för domstolarnas bedömningar och utslag. Har man fått utvisningsbesked skall man lämna landet.

Det som nu sker, med ny lagstiftning, för de 9 000 ensamkommande barn som fått utvisningsbesked gör att de inte skall behöva utvisas med hänvisning till att de skall få gå färdigt sin skolgång strider mot min rättsuppfattning. Med denna lag ifrågasätts hela tron på vårt rättssystem.

Centerpartiet sällar sig till Mp, V och S och skapar majoritet i riksdagen för att få igenom denna lag. Jag kan inte anse annat än att det är en populistisk politik. Glädjande nog konstaterar jag att Liberalerna står bakom våra domstolars beslut och att alla människor behandlas lika. Att stifta speciallagar för enskilda grupper strider mot liberala värderingar och vår syn på allas lika värde!

Berne Klysing, Liberalerna i Mörbylånga kommun