Annons

”Kulturens Hus Öland”

Insändare • Publicerad 1 november 2007

För att lyckas attrahera fler att välja Södra Öland som bostadsort behöver vi inte bara möta behoven av förskola, skola, sporthallar och omsorg på ålders höst. Vi behöver också ta fram attraktiva områden för bebyggelse. Vi måste dessutom tillfredställa befolkningens behov av samlingslokaler, kommunikationer, fritidsmöjligheter och inte minst kulturell utövning.

De tecken vi idag ser i Färjestadens samhälle är att det allt mer utmejslar sig till centralort för befolkningen på Öland och innevånarnas kravbild ter sig därefter. En centralort utan väl fungerande samlingslokaler för såväl äldre som yngre, utan en skola med grundskolans alla årskurser, utan adekvata idrottsanläggningar och utan tillfredställande möjligheter till kulturell utövning är inte acceptabelt.

Annons

Färjestaden har sedan något år tillbaka börjat en omvandling till ett expansivt samhälle med god inflyttning av såväl befolkning som arbetstillfällen. Omvandlingen har ställt större krav på väl fungerande samhällsfunktioner som förskola, skola, sporthallar och omsorg i området och flertalet satsningar har gjorts såsom byggnationen av Färjehallen, äldreboendet på Äppeltomten och inom kort ombyggnationen av Färjestadens skola. Det planeras även för en utbyggnad av förskoleverksamheten i området.

Alla dessa satsningar är nödvändiga för att möta de nya krav som ställs på kommunen och för att säkra en fortsatt tillväxt. För att klara av vår kommuns totala ekonomi krävs en ökad inflyttning och en förbättrad skattekraft. För att prata klarspråk, varje nyinflyttad person bidrar med, i snitt, 45 000 friska skattekronor per år plus statsbidrag. Pengar som är absolut nödvändiga om vi ska lyckas bibehålla och ha möjlighet att utveckla vår gemensamma välfärd.

Under flertalet år har den prekära situationen för biblioteket i Färjestaden framhållits. De olika politiska instanserna i Mörbylånga är väl medvetna om bristerna i biblioteksmiljön och det faktum att lokalen planerades utifrån en helt annan typ av och volym på verksamheten än den som förekommer idag. Ändå är viljan till förbättringar lika med noll när det väl kommer till kritan. Nu ser vi möjlighet att tillmötesgå de behov som finns av god tillgång till samlingslokaler för såväl äldre som yngre, tillfredställande möjlighet till kulturell utövning och inte minst ytterligare ett steg i försköningen av livsmiljön i Färjestaden och på Öland.

Genom en satsning på ett Kulturens Hus Öland vill vi skapa en plats dit kulturella verksamheter såsom bibliotek, musikskola, musikhus, samlingslokaler, fritidsgård, teater och konstutställningar kan koncentreras. Liksom förebilden i Norrbotten och Luleå anser vi att byggnationen måste ske i samklang med näringslivet och ett aktivt sponsortagande. Förebilden i Luleå uppvisar inte bara en ökning av besöksfrekvensen i biblioteket med 149 % under 2007 utan har även ett digert program av kulturupplevelser. Ett Kulturens Hus Öland har alla möjligheter, om verksamheten anpassas efter Ölands förutsättningar, att tillföra ytterligare ett perspektiv till upplevelseön Öland och ytterligare en anledning till att bosätta sig i vår kommun.

När nu Räddningstjänsten flyttar till nya lokaler anser vi att den sk. brandstationstomten är ett ypperligt läge för verksamheten. Att slarva bort kommunal mark med A-läge i Färjestaden genom att exploatera för ett fåtal lägenheter vore olyckligt. Marken lämpar sig bättre för ett Kulturens Hus Öland dit samtliga innevånare får tillgång. En flytt av biblioteket skulle dessutom frigöra en fastighet som kanske t.o.m. lämpar sig än bättre för bostäder!

Styrelsen för Socialdemokraterna i Färjestaden

Michael Granstedt & Gunilla Johansson

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons