Klimatvård för Psoriasis i Region Kalmar län

Förra året fick 133 svenskar klimatvård för psoriasis. Ingen av dem kom från Kalmar län. Trots att Kalmar län är en av de regioner i Sverige som erbjuder sina invånare klimatvård fick inte en enda psoriasispatient remiss på klimatvård från sin läkare.
Kalmar län • Publicerad 12 oktober 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Så länge oddsen för att få tillgång till klimatvård varierar så kraftigt mellan olika regioner är det långt ifrån säkert att de patienter som har störst behov av klimatvård får tillgång till den.”
”Så länge oddsen för att få tillgång till klimatvård varierar så kraftigt mellan olika regioner är det långt ifrån säkert att de patienter som har störst behov av klimatvård får tillgång till den.”

Att det ser ut så kan ha flera olika anledningar. Läkare kan vara osäkra på vilken nytta klimatvård gör. Patienter som hört att det är svårt att få en remiss för klimatvård kanske undviker att ta upp det med sin läkare. Eller så har läkarna svårt att hinna fylla i en ansökan för klimatvård under den tid de har för ett patientbesök.

Anna är en av de svenska patienter som i fjol fick klimatvård. Hon har turen att bo i en del av landet där man kan få klimatvård. Ändå krävdes det många år av påstötningar innan hon blev beviljad klimatvård.

För Anna innebar de tre veckorna klimatvård att svullnaderna på händer och fötter försvann. Vikten minskade något, midjemåttet än mer. Utslagen på kroppen försvann. Utslagen på händer och fötter blev mycket, mycket bättre, om än lite kvarstod.

Nu kan Anna inte låta bli att undra vad som hänt om hon fått prova klimatvård tidigare, istället för att få testa en lång rad nya dyra läkemedel som inte hjälpte. Hade hon då kunnat undvika sjukskrivning, smärtor och bestående men?

De senaste åren har nya effektiva läkemedel inneburit att många patienter med svår psoriasis blivit så gott som symtomfria. Men det finns en grupp patienter med svår psoriasis som inte blir hjälpta av, eller kan behandlas med, dessa läkemedel. De får inte bara en försämrad livskvalitet, utan även ökad risk för andra sjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

Därför är det så viktigt att vården erbjuder en palett av olika behandlingar. Psoriasisförbundet menar att klimatvården har en given plats på denna palett.

Klimatvård är en av de behandlingar som tas upp i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Socialstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvården behöver se över sina rutiner för att erbjuda klimatvård, och särskilt uppmärksamma ojämlikheten mellan regionerna.

Så länge oddsen för att få tillgång till klimatvård varierar så kraftigt mellan olika regioner är det långt ifrån säkert att de patienter som har störst behov av klimatvård får tillgång till den. Därför vill Psoriasisförbundet att Region Kalmar län ser över rutinerna för hur klimatvård beviljas så att fler kan få tillgång till klimatvård. Vi är övertygade om att det både kan göra vården mer jämlik och bespara patienterna mycket lidande.

Ing-Britt Krantz

Ordförande, Psoriasisföbundet Kalmar län