Insändare: Visa upp Ölands historiska miljö på plats

Ulf Wickbom har framåttänk, tänker jag.
Insändare • Publicerad 2 februari 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Som sagt, vår ö är ett stort friluftsmuseum värt att ta vara på och visa upp”.
”Som sagt, vår ö är ett stort friluftsmuseum värt att ta vara på och visa upp”.Foto: Peter Boström

Bygga museum är dyrt. Man får många vindskydd, sittplatser, info och digital information för pengarna. Traditionella museer kanske inte hör till framtiden... och hur den utformar sig vet vi inte. Inom konsten börjar man arbeta utifrån "Open space", alltså upplevelser på plats, som inte kräver så stora lokaler, mycket material, resor med mera. Framtiden ska ju vara miljövänlig...

Våra historiska miljöer och intressanta platser kan utrustas med vindskydd och sittplatser, något som saknas på många ställen. Låt dessa utformas individuellt i samarbete med arkeologer, konstnärer och arkitekter, så skapas än mer spänning eller stämning i anslutning till vad platsen har att bjuda på. Ett levande landskapsmuseum, det tror jag är framtiden.

Jag har sedan 2018 en konstnärlig digital gestaltning vid Sandby borg genom projektet Experimentellt kulturarv och sedan 2021 Poesistigen, en digital gestaltning på Seby gravfält.

Upplevelser på plats och digital information ger besökaren ett helt sammanhang och förstärker upplevelsen vid fornborgar och andra fornminnesplatser, vid litterära stigar m.m. Dessutom gynnar det näringar runtom på ön, som caféer, restauranger B&B med mera.

Detta kan lyfta fram Öland och levandegöra historia och kultur på ön än mer. Som sagt, vår ö är ett stort friluftsmuseum värt att ta vara på och visa upp.

Bodil Magnusson, konstnär