Annons

Insändare: Vindkraftstorn av trä ökar klimatnyttan i Kalmar län

Vindkraften byggs nu ut snabbt över hela världen eftersom den levererar billig, förnybar el som behövs för att möta klimatkrisen. I Sverige ska vindkraften femfaldigas från 20 TWh per år till 100 TWh år 2040, enligt en vindkraftsstrategi som Naturvårdsverket och Energimyndigheten nu tar fram. I Kalmar län föreslås vindkraften öka från cirka 1,0 till 3 TWh.
Publicerad 1 februari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”De kommuner som möjliggör utbyggnaden av vindkraft gör en ovärderlig klimatinsats”.
”De kommuner som möjliggör utbyggnaden av vindkraft gör en ovärderlig klimatinsats”.Foto: Carin von Post

Den ökade vindkraftsproduktionen skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med nästan lika mycket som Sveriges nuvarande utsläpp. Klimatnytta skapas både genom elexport som trycker undan kolkraft och när elen används i Sverige för att elektrifiera bilar och industriprocesser.

Tack vare den snabba teknikutvecklingen kommer det ändå inte behövas fler vindkraftverk i Sverige. Moderna vindkraftverk producerar mycket mer el än de som byggdes för bara några år sedan, och framtidens vindkraftverk väntas vara ännu effektivare.

Annons

Även materialen som används i vindkraftverk utvecklas, vilket gör att vindkraftens klimatnytta blir ännu större. Genom att bygga vindkraftstorn i trä minskar utsläppen från produktion av stål eller betong, samtidigt som tornen lagrar all den koldioxid som träden tagit upp ur luften under lång tid.

Torn av laminerat trä, naturens eget kolfiber, byggs i moduler som lätt kan transporteras, vilket gör det enklare att bygga högre torn. Det ger bättre vindar och innebär att det krävs färre vindkraftverk för samma elproduktion.

Svenskarna är positiva till vindkraft. Totalt 65 procent vill att vi ska satsa mer på vindkraft, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Dessutom uppger fyra av tio svenskar att de är mer positiva till vindkraft om tornen byggs av trä från svenska och nordiska skogar, enligt en Sifo-undersökning Modvion låtit göra.

De kommuner som möjliggör utbyggnaden av vindkraft gör en ovärderlig klimatinsats. Därför borde den fastighetsskatt som vindkraftverkens ägare i dag betalar till staten istället tillfalla kommunerna. Så att pengarna går till kommuninvånarnas välfärd, där vindkraftverken står.

Klimatkrisen kräver snabba åtgärder. Vindkraften kan spela en nyckelroll i omställningen och med torn i trä från nordiska skogar kan vi skapa nya arbetstillfällen i landet, samtidigt som den nya vindkraften i Kalmar län gör ännu större klimatnytta.

Otto Lundman, vd Modvion

Annons
Annons
Annons
Annons