Annons

Insändare: Vindkraft skapar framtidstro för företag på landsbygden

Debatten om vindkraftens för- och nackdelar är hård både på tidningarnas debattsidor och på sociala media.
Insändare • Publicerad 15 februari 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vindkraften är en viktig energikälla för att möta det snabbt ökande elbehovet och en god möjlighet för många företagare på landsbygden att förstärka lönsamheten i sina företag”.
”Vindkraften är en viktig energikälla för att möta det snabbt ökande elbehovet och en god möjlighet för många företagare på landsbygden att förstärka lönsamheten i sina företag”.Foto: Carin von Post

Det är sunt. Vindkraften har utvecklats kraftigt och har gått från att producera 6,1 TWh 2011 till 29 TWh 2021. Det är en stor ökning som självklart påverkar både den svenska elproduktionen och den svenska landskapsbilden. Därför är det mycket rimligt att diskutera för och nackdelar. För även om vi är positiva till vindkraftsutbyggnad så måste vi vara tydliga med att vindkraften, precis som alla andra energikällor har nackdelar. Den varierar i produktion, den låter och den påverkar landskapsbilden samt flora och fauna i sin närmiljö. Därför är det självklart att varje etablering måste prövas enligt gällande lagstiftning. I det här fallet enligt miljöbalken. Där prövas hur kraftverken kommer att påverka människor och miljö samt om denna påverkan kan anses rimlig. Precis som med t.ex. en ladugård, en industri eller en ny väg.

Många gör, i debatten, tankevurpan att ställa vindkraften mot kärnkraften. Det kan naturligtvis vara intressant ur ett akademiskt perspektiv att fundera över vad som hänt om inte den eller den kärnkraftsreaktorn avvecklats. Precis som det skrivits mängder med spekulationer om vad som hänt om Gavrilo Princip skjutit sig själv i foten istället för att döda hertig Frans Ferdinand i Sarajevo 1914. Men som min far brukar säga – Om inte om hade varit så kunde man segla på ett järnspett över Atlanten.

Annons

Faktum är dessutom att eventuell ny kärnkraft ligger långt in i framtiden. Vi behöver producera mer el för att möta det kraftigt ökande elbehovet långt innan dess. I dagsläget så är det vindkraften som erbjuder den största möjligheten till ny elproduktion av stora kvantiteter i södra Sverige. Det behövs för att hålla priserna nere!

Sweco bedömer i en ny rapport att den vindkraft som tillkommer mellan 2022 och 2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 8 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige.

Vi vill också lyfta fram markägarperspektivet och äganderätten. 2024 förväntas den svenska vindkraften producera ca 50 TWh. Det innebär att ett stort antal markägare med vindkraft på sina marker får dela på någonstans mellan en halv och en miljard om året i arrenden. Utöver detta har de naturligtvis fått ersättning för den skog som avverkats och kanske ytterligare ersättning för i anspråkstagna ytor. Ett vindkraftsarrende är en lönsam affär för markägaren.

Det är en grundläggande del av äganderätten att var och en får bestämma över sin mark och sin egendom. Vi upplever att äganderätten är under ständigt hot om urholkning på landsbygden. Lantbrukarna har i årtusenden levt av att bruka sin jord och skog. Brukningsformerna har dock varierat. Huvudinkomsten har väl alltid varit maten och virket men gamla tjärdalar, kolbottnar och kvarndammar vittnar om att även andra näringar gett viktiga inkomster. Nu erbjuder vindkraften en ny inkomstmöjlighet. Om hundra år kanske vindkraften är omodern och nedmonterad. Då återstår bara ett övervuxet betongfundament som ytterliga ett spår av tidigare generationers brukande.

För att förstärka den lokala nyttan och acceptansen för en vindkraftspark så föreslår Centerpartiet att fastighetsskatten från vindkraften regionaliseras så att mer av den ekonomiska nyttan av vindkraften hamnar där kraften produceras.

Vindkraften är en viktig energikälla för att möta det snabbt ökande elbehovet och en god möjlighet för många företagare på landsbygden att förstärka lönsamheten i sina företag.

Stihna Johansson Evertsson (C), riksdagskandidat, Kalmar län

Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande, Mönsterås kommun

Annons
Annons
Annons
Annons