Insändare: Vill inte se bostäder i yttre hamnen – ”Öland ska inte säljas ut bit för bit”

Den politiska ledningen i vår kommun (Ilko Corkovic, Carl Malgerud och Staffan Larsson) skriver i en insändare i Ölandsbladet (torsdag den 19/5) att de ”vill se en havsnära bebyggelse” med en helt ny Stadsdel Yttre Hamnen i Borgholm.
Insändare • Publicerad 20 maj 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Yttre hamnen i Borgholm.
Yttre hamnen i Borgholm.Foto: Michael Ståhl

Vi i den politiska oppositionen – och i stort sett alla Borgholmsbor som jag har talat med – har en helt annan uppfattning om Yttre hamnen. Vi vill att den ska få vara kvar för i huvudsak hamnverksamhet i all framtid och vi vill inte se några nya bostäder där mer än dom som redan finns där i den kvarvarande gamla omgjorda silobyggnaden. Båtklubben ska givetvis få vara kvar där den är och i övrigt ska området snyggas upp ordentligt och få vara parkområde med diverse trevligheter för allmänheten, som till exempel små uteserveringar. Helt enkelt ett område för alla.

Vi ser fram emot en utveckling av Borgholm på det sätt som Borgholmsborna vill ha den. Vi vill se ett Öland anpassat efter oss som bor här och våra önskemål och behov och inte behöva se vårt Öland säljas ut bit för bit till diverse bolag och bostadsrättshajar. Och vi har knappast något behov av fler lyxbostadsrätter i Borgholm, vi som bor här.

Vi oroas över nuvarande kommunlednings verklighetsfrämmande ambitioner och att dom inte ser problemet med stigande havsnivåer och risken för framtida översvämningar.

Situationen i vår kommun - förutom behovet av bättre beredskap rent allmänt - kan sammanfattas så här:

• Det behövs ett nytänk för att bevara Yttre hamnen i Borgholm

• Det behövs ett ordentligt omtag om våra framtida äldreboenden

• Det behövs betydligt bättre löner för omsorgspersonalen

• Det behövs en väl fungerande kollektivtrafik

• Det behövs en skola i Runsten

• Det behövs större aktsamhet om våra öländska naturvärden

• Det behövs mer respekt våra medborgares behov och önskemål

Därför behövs en helt ny kommunledning i vår kommun!

Per Lublin, Ölandspartiet