Insändare: Vi står helt bakom Folkhälsomyndighetens vaccinationsråd

Svar på Eva Folkesdotter-Paradis insändare 220407.
Insändare • Publicerad 9 april 2022 • Uppdaterad 11 april 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofia Wermelin, (C),  ordförande i socialnämnden.
Sofia Wermelin, (C), ordförande i socialnämnden.Foto: Andreas Yngvesson

Som majoritet i Mörbylånga kommun står vi helt bakom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd om vaccination för personalen inom vård och omsorg. Det är av största vikt att den personal som kan ser till att vaccinera sig, om det råder inga tvivel.

Vi vet också att vår personal är väldigt noga med att sköta smittskyddsåtgärder som basal handhygien, använda munskydd och annan skyddsutrustning samt stanna hemma vid symptom på covid-19. Vi har fullt förtroende för att vår personal varje dag gör allt för att skydda våra sköra äldre och hålla en hög nivå av patientsäkerhet. Det är det väsentliga i det vardagliga arbetet.

Vaccinationskravet för nyanställda är inte det avgörande för det arbetet men kan vid vissa tider av hög smittspridning ha en viss effekt. Den typen av krav ska användas med återhållsamhet och vid rätt tidpunkt där vi kan se att det ger effekt. I dagsläget med lägre smittspridning och väldigt god vaccinationsgrad hos våra äldre som skyddar mot svår sjukdom och död så finns det inte tillräckligt starka skäl för att bibehålla vaccinationskravet vilket även länets smittskydd håller med om.

Nu står vi inför en semesterperiod där vi fortfarande inte har tillräckligt med vikarier för att täcka upp inom ett av samhällets viktigaste och mest personalintensiva område, att ge våra omsorgstagare och patienter en god vård och omsorg. Vi hoppas att fler blir intresserade av att jobba i våra verksamheter när vi visar tillit till våra medarbetare i det fantastiska jobb de lägger ner. Nu behöver fokus vara på att lyfta fram hur givande det är att jobba med att skapa en bättre vardag för våra brukare!

Sofia Wermelin (c), ordförande socialnämnden

Michael Granstedt (s), gruppledare socialnämnden