Annons

Insändare: #Vi måste prata!

Styrelsen i Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län uppmanar och utmanar nu alla våra samarbetsorganisationer. Alla behövs!!
Publicerad 19 mars 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lisbeth Lennartsson, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan, Kalmar län.
Lisbeth Lennartsson, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan, Kalmar län.

Bland våra grund- och medlemsorganisationer och samarbetspartners finns samtliga Hembygdsföreningar i Kalmar län, SPF seniorerna, LRF Lantbrukarnas Riksförbund, Södra Skogsägarna, Bygdegårdarnas Riksförbund, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Anhörigföreningar, FUB Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Sveriges Biodlares Riksförbund, Hemslöjden och många fler.

Vi i Sverige behöver prata om demokrati, om vår historia, om vårt föreningsliv, om vårt ursprung och kulturarv. Vi tar mycket för självklart. Kanske för mycket? Demokrati och rösträtt är naturligt. Det är lätt att glömma att det knappt är hundra år sedan kvinnor fick rösträtt. Ju fler vi blir som pratar, ju fler vi blir som minns och lär av varandra, desto lättare blir det att också minnas vår historia. Ta vara på de äldre generationernas kunskap och minnen. Dokumentera gärna. Med kunskap om historien kan vi påverka framtiden. Vi har många nyanlända människor i Sverige, människor som gärna vill bidra till vårt lands utveckling. Hur får vi in dem i våra föreningar? De behövs. Är den svenska freden självklar för framtiden?

Annons

Är demokratin, yttrandefriheten och public service självklart? Är jämställdhet, föreningsliv och folkrörelser självklart? Är kulturen och folkbildningen självklar och tillgänglig för alla i framtiden? Kommer våra gamla på äldreboenden att få möjlighet till ett rikt själsligt liv och människor med funktionsvariation det kulturutbud de behöver? Hur kan din förening bidra till långsiktigt hållbar utveckling och dina medlemmar göra medvetna val i vardagen för bättre miljö, social och ekonomisk hållbarhet? Hur kommer nyanländas kulturer att påverka oss? Finns det någon som minns första pizzan, lasagnen eller kebaben? Finns det någon som minns första hamburgaren? Vilken kultur påverkar oss mest? Hur kommer det svenska språket att utvecklas? Tar vi vara på våra dialekter? Rikssvenskan har varit det standardspråk som bidragit till utjämnandet av svenska dialekter sedan Gustav Vasas tid. Vad betyder Rinkebysvenska och ungdomarnas förkortningsspråk i sms för våra dialekter och rikssvenskan? Hur vårdar vi kulturmiljölandskapet för kommande generationer?

Har världens mest jämställda land lyckats med att få jämställdhet i företag, föreningar och offentliga organisationer? Hur skiljer sig kvinnligt ledarskap från manligt ledarskap? Vilka möjligheter och kontakter har och behöver företagen i Kalmar län för framtiden? Behöver din förening hjälp att utvecklas? Hur får vi nya människor att engagera sig i styrelsen och föreningen? Vilken kunskap behöver ungdomar för att våga bli styrelseledamöter? Vilken kunskap behöver valberedningen? Vi i Studieförbundet Vuxenskolan finns som en resurs för alla! Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län erbjuder Er vår kunskap och hjälp, metoder för dialog, rundabordssamtal, debattmöten SV Arena, tips på inspirerande föreläsare och vårt stora utbud av bra material för studiecirklar. Vi brinner för demokratiutveckling! För jämställdhet och jämlikhet, för hållbarhet och föreningsutveckling, för näringslivets tillväxt, integration, kunskapsutbyte, för framtiden! Vi bygger broar mellan stad och land. Varmt välkommen att ta kontakt med ditt närmaste SV-kontor. Vi finns i hela Kalmar län. Vi välkomnar Ditt engagemang. Tillsammans kan vi påverka framtiden! Vi måste prata!

Styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan, Kalmar län

Lisbeth Lennartsson, Borgholm ordförande

Håkan Hermansson, Hultsfred vice ordförande

Eva-Lena Fungmark, Västervik

Mats Blomberg, Kalmar

Eleonor Nilsson, Gullringen

Filip Qvarnström, Kalmar

Malin Engdahl, Rugstorp

Annons

Jimmy Alexandersson, Vimmerby

Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn

Eilert Bergström, Rockneby

Annons
Annons
Annons
Annons