Annons

Insändare: ”Vi bemöter alla olika”

Detta är en slogan på en av Mörbylånga kommuns muggar, och det stämmer ganska bra.
Publicerad 24 september 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här i kommunen behandlar man folk väldigt olika.
Här i kommunen behandlar man folk väldigt olika.

Här i kommunen behandlar man folk väldigt olika. Å ena sidan talar man om en levande landsbygd och att göra en stor satsning på Sydöland. Å andra sidan så får Färjestaden ytterligare en ny grundskola och en samlingslokal.

Vi är ”kompetenta” står det också på våra kommunmuggar, men det är mer svårbegripligt. I augusti kunde man läsa i media om att kommunen ska bli ny hyresgäst i köpstaden, Färjestaden. Men tydligen hade man inte kommunicerat med oppositionen eller informerat kommunstyrelsen. Oppositionen begärde att få en redovisning av beslutet på KS möte i början av september, vilket man fick av Ann Willsund.

Annons

Hon har haft ett uppdrag att hitta en samlingslokal, vilket hon hade gjort. Hon informerade att det hade förts ”tvärsektoriella samtal” ”för att identifiera vilka delar som skulle bli aktuella i en ny samlingslokal”. I redogörelsen sägs vidare att ”ett stort antal lokaler i Färjestaden har analyserats”. Vilka har hon haft samtal med och vilka andra lokaler har analyserats?

Det mest intressanta är följande mening ”Vid förhandlingsdiskussionen med förvaltare till köpstaden P&E kom idén om att placera ny samlingslokal i köpstaden”. Det är ju en jättebra för P&E som precis fått bygglov för att bygga nya lokaler till Jysk. Nu får de hyra ut Jysks gamla lokaler till kommunen . Förslaget är på fem år med början nästa höst.

Ann Willsund ser följande fördelar: närhet till biblioteket, central placering, parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik. Tyvärr så är det inte centralt för oss i södra delen av kommunen. Någon kollektivtrafik har vi inte heller!

Vad det gäller kostnader så står det bara ”priset är i paritet med nuvarande hyra som för biblioteket”. Varför inte nyttja lokaler som finns i kommunen alternativt hyra vid behov? Kommunen hade det ju så dåligt ställt att vi fick en rejäl skattehöjning. Sedan dess har vi haft coronan med större personalfrånvaro, skolinspektionen som påtalat brister i skolan och en ökande andel äldre samt ökande andel invånare utan egen försörjning.

I detta läge väljer vår kommundirektör att gynna en enskild näringsidkare!

Förslaget utstrålar ingen högre kompetens, men å andra sidan är vi ju olika!

Y. Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons