Insändare: Vi behöver diskutera ett destinationsbolag

Öland har två stora näringar, den gröna näringen och turismen.
Insändare • Publicerad 28 mars 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sol och bad lockar många till Öland.
Sol och bad lockar många till Öland.

De två senaste åren med en pandemi har visat svenskarna att man inte behöver åka utomlands för att semestra, utan att det finns stora möjligheter att semestra på hemmaplan. Besökssiffrorna från förra sommaren var på rekordnivå, och vi har upplevt ett helt annat besöksmönster. Att vistas utomhus, cykla och vandra har blivit inne. För att fortsätta dra nytta av den trenden och ge våra öländska företag möjligheten att växa krävs fortsatt idogt arbete från både det offentliga och näringslivet. Ölands kommunalförbund, där turismen hanteras, står nu inför en nydaning, detta då Räddningstjänsten kommer att ingå i ett nytt stort kommunalförbund med grannkommunerna på fastlandet från och med årsskiftet. Kvar i Ölands kommunalförbund blir då IT-service för båda kommunerna samt turismen. Vad vi förstått pågår en diskussion mellan kommunledningarna om framtiden för kommunalförbundet, och vi vill passa på att skicka in en synpunkt från näringslivet.

Vi ser att det arbete som personalen på Ölands Turismorganisation påbörjat med samarbete med näringen genom bland annat marknadsråd och partnerskap kan utvecklas vidare. Varför inte lyfta på locket och börja diskutera ett gemensamt destinationsbolag där kommunerna och näringen har ett delat ägande? Är kommunerna och näringen redo att ta det steget för att utveckla turismen ytterligare? De som varit med ett tag kommer säkert att påpeka att detta har vi testat förut, med ÖTAB, men låt oss istället lära av de misstag som gjordes då och se framåt. Kopplat till denna process borde kommunerna också gå igenom vilka verksamheter som har en direkt koppling till turismen och utreda om de i så fall skulle kunna överföras till detta nya bolag, till exempel gästhamnar, ställplatser, vandringsleder med mera.

Vi från Företagarna ser fram emot en gemensam diskussion med Ölandskommunerna om turismens framtid på Öland.

Styrelsen för Företagarna Öland