Insändare: ”Vare sig rimliga eller lugnande svar”

Lördagen den 23/4 hade undertecknad en insändare införd i Ölandsbladet gällande säkerheten i Mörbylånga kommun.
Insändare • Publicerad 9 maj 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Diskussionen om en sårbar bro har undertecknad fört i många år”.
”Diskussionen om en sårbar bro har undertecknad fört i många år”.Foto: Peter Boström

Må hända finns det en och annan som hemma i stugorna suckar, "åh, nej inte den där Pia Schröder som är i farten igen". Men, om kommunen och dess ledande struktur hade redovisat en fungerande plan och fördelning av uppdrag vid en krissituation, hade frågor från undertecknad och andra inte behövt ställas. När jag i stora drag frågar kommundirektören om svar gällande kommunens beredskap vid lokal, regional och nationell katastrof får jag vare sig rimliga eller lugnande svar.

Att den person, som är ytterst ansvarig för att samordna kommunens krisarbete inte verkar intresserad eller påläst, är skrämmande. För, kommundirektör Ann Willsund, förklara på min fråga, hur ser beredskapen ut kring en eventuell olycka på Ölandsbron? Att det genomfördes en "skrivbordsövning” för X antal år sedan köper jag inte. På bron rullar fler och fler bilar och inte minst har riskfaktorn ökat markant med ökad mängd av elbilar.

Mig veterligen, och rätta mig gärna, var den övning som refereras till, en ren skrivbordsprodukt. Här handlade det om hur en grupp personer sattes samman och som har till uppgift att distribuera olika telefonnummer att använda vid en kris: vad man kan kalla en telefonkedja! Under den senaste storhelgen for ett löst föremål omkring på bron och det skapades timslånga köer. Vad händer om det blir allvarligt på riktigt? Som de säger i TV programmet, "Vem vill bli miljonär": Vi ringer en vän?? Som gör vadå? Ringer Ann Willsund? Vidare refererar Willsund till att det "skulle" ha varit en övning 2019 men då kom covid, tror inte att stora olyckor låter sig hindras av covid. Men, kanske en bekväm bortförklaring. När kommer en verklig fysisk övning? VI kan väl inte längre vara så naiva, att vi inte tror katastrofer kan drabba oss, Nato, Ukraina, flyktingströmmar, livsmedelskriser ja, listan kan göras lång. Ann Willsund nämner att det finns en reservplan för bron om det blir störningar. Borde vi inte få del av den planen för det kan ju vara just jag eller du som orsakar den olyckan.

På tal beredskap för krig så är jag väldigt nyfiken på förtydligande gällande min fråga om drivmedelslager? Willsund säger att det finns reservlager för att kunna sköta fordonsflottan som är knuten till hemtjänsten. Men vänta här nu: vi jobbar intensivt på mot en fossilfri kommun? Ska det placeras ut depåer med batterier för att ladda bilarna? Batterier tappar effekt och måste laddas?! Hur ska detta ske. Eller finns det reservbilar som drivs på bensin/ diesel som ska finnas redo någonstans ? Om det finns ett drivmedelslager som är " säkrat för en längre tid" vill jag vet kvantitet och vad en "längre tid" är? Talar vi dagar? Veckor?

När det gäller lagerhållning så undrar jag också vad de finns för krismenyer? Hur ska dessa hållas brukbara vid som exempel ett elavbrott?

Det är en hel del som tyder på att kommundirektören inte engagerat sig speciellt i dessa så livsviktiga frågor, med en fysisk beredskap och övning. Ett av de första stegen för att undvika panik är att förmedla ett lugnande budskap till kommunens innevånare. Ann Willsunds uppdaterande av kommunens hemsida med information, är minst sagt dåligt. Ska inte vår exklusiva kommunikationsavdelning jobba stenhårt på att få ut behövlig information till folket i kommunen? Är det inte nu som denna avdelning verkligen behövs för att förmedla olika budskap, om bara så enkla saker som hur vi ska laga mat vi strömavbrott?

Anmärkningsvärt att vi har namn på alla olyckor som kan drabba oss, men trots detta lyser handlingskraft och framförhållning med sin frånvaro! Så frågan om skyddsrum i Mörbylånga kommun, för vem ska dessa rum iordningställas, vem ska selektera de som får krypa ner? Kommunledningen och kommunens tjänstemannastab? Mitt förslag är att satsa dessa pengar på mer upplysning och enkel beredskap för alla

Att avfärda behovet av krisberedskap inför en kärnkraftsolycka med att " södra Öland ligger utanför den zon som behöver förebyggande åtgärder" ter sig naivt för min del. Mig veterligen är det ganska ofta nordliga vindar som sveper över ön och är det då inte bättre att ta det säkra för det osäkra och faktiskt att sig an även denna fråga?

Diskussionen om en sårbar bro har undertecknad fört i många år och ja visst, bron står där den står på darrande ben och fyller sin uppgift. Borde inte Ölands båda kommuner fundera över brons skröplighet innan vi bereder plats för fler innevånare. Ingen kedja är starkare än dessa svagaste länk. En bra framförhållning i just brofrågan är att redan nu planera för vad som ska ske i framtiden. Med ökad trafik på bron så ska vi inte sticka huvudet i sanden utan planera för en fortsättning i vilken form den än vara må....vem vet kanske en tunnel.

Pia Schröder, SD