Insändare: Vården får inte svika kvinnorna med endometrios

Det är inte bara mensvärk, det är blodigt allvar. Ungefär tio procent av alla kvinnor med mens har endometrios. Den ”feministiska regeringen” borde fokusera på sjukvården för verklighetens kvinnors istället för symbolfrågor.
Insändare • Publicerad 23 augusti 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Margreth Johansson (KD).
Margreth Johansson (KD).

Kunskapen om endometrios är fortfarande allt för låg. Flera kvinnor som sökt vård berättar att symptomen har bortförklaras av läkare som ”vanlig mensvärk” eller att ”det gör ont att vara kvinna”. Patienter har nekats smärtlindring trots att man kräkts och svimmat till följd av smärtorna samt haft kraftiga blödningar i flera dagar. 25-50 procent av kvinnorna med endometrios är även ofrivilligt barnlösa.

Endometrios är en komplex sjukdom som orsakar svåra smärtor. Kortfattat innebär det att det växer livmoderslemhinna utanför livmodern, som kan leda till inflammationer och sammanväxningar som förstärker smärtan ytterligare. Det tar i snitt åtta år att överhuvudtaget få rätt diagnos från det att man förstår att smärtan är onormal. Detta trots många och upprepade besök i vården. Det är för lång tid. Hjälpen måste komma snabbare.

Att leva med smärta innebär ett stort lidande och får konsekvenser både i relationer till de man lever tillsammans med men också när det gäller studier, arbetsliv och ekonomi. Hög sjukfrånvaro gör att det blir kostsamt och förståelsen från arbetskamrater och chefer är viktig. Kunskapen om sjukdomen och hur det är att leva med endometrios måste öka i samhället.

Sjukdomen är dyr, både för kvinnorna och samhället där den stora kostnaden är sjukskrivningar. Professor Matts Olovsson från Uppsala har offentliggjort en studie som visar att priset för endometrios är 93 000 per kvinna och år. Kostnaderna för missade endometriosdiagnoser uppgår till 90 miljoner kronor årligen.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill att endometrios klassas som en folksjukdom. Fler ungdomsmottagningar måste snabbare uppmärksamma flickor med menstruationsbesvär i syfte att upptäcka endometrios i tid. Det behövs mer satsning på den medicinska forskningen om endometrios samt att det upprättas ett endomtrioscentrum i alla regioner för en likvärdig vård och behandling i hela landet.

Kvinnosjukvården förtjänar att tas på allvar. Det är dags att kvinnan och hennes kropp får all hjälp hon kan få för att kunna leva ett liv utan smärta och ignorans.

Sarah Havneraas, Förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet (KDK). 
Margreth Johansson, Ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet (KDK) i Kalmar län