Insändare: Vänskapskorruption i Mörbylånga kommun?

Det är inte utan att man slås av tanken att det kan förekomma vänskapskorruption i Mörbylånga kommun när man läser Ölandsbladet torsdagen den 19 november!
Publicerad 29 november 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En synonym till ordet vänskapskorruption är gunstlingsystem och det är också ett ord som passar in på det som tycks förekomma i Mörbylånga kommun”.
”En synonym till ordet vänskapskorruption är gunstlingsystem och det är också ett ord som passar in på det som tycks förekomma i Mörbylånga kommun”.Foto: Maria Wiell

Vänskapskorruption är, enligt Matilda Wärenfalk, ”när någon blir anställd utan egna kvalifikationer”. Hon säger också att det faktum att ”folk blir anställda av människor man känner går inte att undvika i en sådan här liten kommun”.

Men enligt uppgift finns det personer i Mörbylånga kommuns ledning som har kopplingar till 24Kalmar-koncernen och till viss del också FBC Kalmarsund. Vi kan konstatera att flera nyrekryteringar har gjorts från just 24Kalmar-koncernen. Och i arbetet med att rekrytera ny biträdande kommunchef används ett rekryteringsföretag där en anställd har kopplingar till FBC Kalmarsund som tidigare styrelseledamot och vice ordförande.

En synonym till ordet vänskapskorruption är gunstlingsystem och det är också ett ord som passar in på det som tycks förekomma i Mörbylånga kommun. Detta tycker jag mig kunna utläsa i de rekryteringar av chefer som gjorts på senare år liksom utnämningen av utbildningschefen till tf biträdande kommundirektör. Det syns även i den löneökning som chefer i kommunen fått vilket framgick av den lista som publicerades i Ölandsbladet. Enligt Matilda Wärenfalk är det kommundirektören som sköter dessa förhandlingar – i alla fall för dem hon är närmsta chef – vilket hon är för de som fått störst lönelyft.

Frågan är vad lönelyftet blir hos den nuvarande biträdande kommundirektören, om personen i fråga får jobbet utan tillägget tillförordnad. Kanske något för Matilda Wärenfalk att fundera på?

Löneökningarna till några av cheferna måste kännas som ett slag i ansiktet på övriga kommunanställda som i bästa fall kan räkna med en löneökning på några futtiga procentenheter. 

Inte undra på att det finns misstankar om vänskapskorruption i Mörbylånga kommun!

”Funderande kommuninvånare”