Insändare: Vakna regeringen – företagen behöver hjälp nu!

Regelbundna rapporter från enskilda företagare, näringslivsorganisationer och moderata kommunpolitiker i länet berättar samma sak: Coronakrisen slår hårdare och hårdare mot företagen i Kalmar län.
Publicerad 30 april 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ska det finnas företag och jobb kvar efter coronakrisen, måste vi rädda dem nu”, skriver Malin Sjölander (M).
”Ska det finnas företag och jobb kvar efter coronakrisen, måste vi rädda dem nu”, skriver Malin Sjölander (M).Foto: Pressbild

Läget blir allt mer akut för många företag. För somliga handlar det om dagar innan konkurs, för andra är konkursen redan ett faktum. Alla ropar efter ökat ekonomiskt stöd för att kompensera för kraftigt minskade eller helt utraderade intäkter. De åtgärder som hittills presenterats av regeringen kommer inte alla drabbade företag till del och innebär tyvärr en större skuldsättning och sämre ekonomisk överlevnadsförmåga på sikt.

Trots detta kommer inga besked från regeringen om effektivare företagsstöd som gör nytta; det måste finnas resurser kvar till att starta om ekonomin efter krisen är beskedet. Vi är övertygade om att det är bättre att rädda företagen nu. Annars finns det ingen ekonomi att starta om.

Region Kalmar län har i politisk enighet, utifrån en begränsad verktygslåda, tagit fram ett stödpaket och träffar regelbundet näringslivsorganisationerna för att fånga upp fler idéer och behov. Länets kommuner har agerat på liknande sätt. Men våra gemensamma resurser räcker inte till för behovet av akuta stödinsatser. Endast staten har ekonomiska muskler att backa upp ett rejält omsättningsstöd till krisdrabbade företag i länet.

Vi vill se ett snabbt expedierat statligt krispaket till länets näringsliv i två delar.

Ett:

Införandet av ett stöd för att täcka fasta kostnader för företag med stora inkomstbortfall

Helt slopade arbetsgivaravgifter, två månader i taget

Möjlighet till heltidspermittering, och utan krav på kollektivavtal

Vår förhoppning är att vårt parti i riksdagen ska få majoritetens gehör på dessa punkter. Regeringens två stödpartier har liknande synsätt, så det borde vara möjligt.

Två:

En kraftig förstärkning av statliga regionala utvecklingsmedel som fördelas ut till regionerna varje år till projekt- och företagsstöd. Det är regionerna som bäst känner till de regionala förutsättningarna och variationerna inom näringslivet, och det är på denna nivå man bäst kan anpassa åtgärder inom regional utveckling som ger mest effekt på kort och lång sikt.

Det är också viktigt med tydliga signaler från regeringen om hur andra statliga utvecklingsmedel kommer fördelas i landet efter krisen. Erfarenhet från förgående kriser visar att vår region, på grund av strukturella skillnader, återhämtar sig långsammare än storstadsregionerna. Kalmar läns ekonomi skulle få fart igen betydligt snabbare om länet fick sin rättmätiga del av de statliga infrastruktursatsningarna. Vi har länge krävt ett särskilt Kalmar länspaket för vägar och järnvägar. Nu vore ett ypperligt läge för regeringen att hörsamma detta, toppat med en slant till bredbandsutbyggnad.

Det är de privata företagen och deras anställda som skapar resurserna till välfärden. Utan dem har vi inga skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Att företagen nu får stöd är bara rätt.

Agerar inte regeringen nu, kan vi komma att se helt utraderade branscher, massarbetslöshet och omfattande bidragsberoende som inte bara skulle leda till enorma samhällskostnader, utan också till ökat mänskligt lidande.

Ska det finnas företag och jobb kvar efter coronakrisen, måste vi rädda dem nu.

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Harald Hjalmarsson (M), riksdagsledamot

Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden