Insändare: ”Vad är viktigast för barnfamiljer?”

Insändare Artikeln publicerades
”I det läge vi nu befinner vi oss är vi övertygade om att det viktigaste för barnfamiljer vid inflyttning till en kommun, där deras barn kommer gå i förskola och skola under flera år framöver, är en trygg skolgång av hög kvalitet”.
”I det läge vi nu befinner vi oss är vi övertygade om att det viktigaste för barnfamiljer vid inflyttning till en kommun, där deras barn kommer gå i förskola och skola under flera år framöver, är en trygg skolgång av hög kvalitet”.

Den övervägande största förflyttningen gör vi människor mellan åldern 19-35 år enligt SCB.

Alltså är barnfamiljerna en av de största grupperna när det kommer till inflyttning. En av de viktigaste parametrarna för en barnfamilj när de väljer bostadsort är troligen verksamheten inom förskola, skola, och kulturskola.

Vi har en fantastisk verksamhet i Mörbylånga kommun. Men lärare och fackförbund har tydligt signalerat vad de senaste årens besparingar har gjort för deras arbetsmiljö. Det saknas personal inom skolan. Vi kan inte riskera en utflyttning från kommunen av den fantastiskt engagerade och kompetenta personal som dagligen gör stor skillnad för våra barn. Dessa erfarenheter har vi både som skolpolitiker och som föräldrar som har och har haft sina barn inom skolan och förskolan i många år.

På senaste Utbildningsnämnden budgeterade vi med -11 miljoner kr för 2019. Detta betyder att om vi tillför 11 miljoner till utbildningsverksamheten, som M och KD föreslår, har vi inte uppnått någonting i sak, endast släckt bränder. Vi skulle hamna på en budget i balans, men efter det måste vi tillföra ytterligare resurser för att kunna återanställa personal och trygga arbetsmiljön för både personal och barn i våra verksamheter.

M och KD uttrycker rädsla för att inflyttningen kommer att minska till följd av Mörbylångas högre skattesats i förhållande till Borgholms som är lägre. Vi har dock sett i debatten de sista veckorna hur Borgholm nu riskerar besparingar inom skolan vilket har fått lärare att reagera. I Mörbylånga kan vi inför nästa år tillföra utbildningsområdet över 15 miljoner kronor till viss del tack vare skattehöjningen. Då elevantalet fortsätter att växa finns inget utrymme för fler besparingar.

Vi vill dessutom öka andelen av skolans budget som fördelas enligt strukturbelopp då detta ger extra resurser för dem med större socioekonomiska utmaningar. utmaningar. Detta är ett extra verktyg för att utjämna de skillnader som finns i samhället, för att skapa en likvärdig skola, i hela kommunen. Detta ligger helt i linje med PISA-rapporten som kom häromdagen och som pekar på att ojämlikheten är det största problemet i svensk skola idag.

År 2025 kommer det saknas 65 000 lärare enligt Lärarförbundet. SCB rapporterar att det 2031 kommer att saknas cirka 80 000 lärare. Det råder tuff konkurrens om lärare. Därför är det extra viktigt att vi redan nu jobbar proaktivt med att skapa en attraktiv arbetsplats i vår kommun!

Höjd skatt är så klart inget drömläge för någon. Men vi vill poängtera att det görs tillsammans med ett arbete att se över kommunens verksamhet för att säkerställa att den drivs effektivt och ändamålsenligt. I det läge vi nu befinner vi oss är vi övertygade om att det viktigaste för barnfamiljer vid inflyttning till en kommun, där deras barn kommer gå i förskola och skola under flera år framöver, är en trygg skolgång av hög kvalitet.

Jessica Jämtin (C)

Anders Eklöv (C)