Annons

Insändare: Utveckla verksamheten genom medarbetarna

Det är precis vad Socialnämnden i Mörbylånga kommun gör.
Insändare • Publicerad 12 februari 2022 • Uppdaterad 14 februari 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Wassbäck, Vänsterpartiet.
Anders Wassbäck, Vänsterpartiet.Foto: Arkiv

När jag kom in i kommunpolitiken 2010 så infördes en ny styrmedel enligt NPM (New Public Management) där kommunen skulle styras som ett företag med en maktstark kommunstyrelse och inga andra nämnder. Nu har vi lämnat den modellen och antagit en ny styrmodell som bygger på tillitsfull ledning och styrning. Styrmodellen förväntas ge ett flertal positiva effekter som bland annat ökad medborgarnytta, bättre kvalitet och effektivitet samt högre grad av delaktighet bland medarbetare och medborgare. Styrmodellen ska också i högre utsträckning ta till vara medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

Hur en arbetsplats styrs har stor betydelse för medarbetarnas engagemang för att göra ett gott arbete. Avgörande är att personalen drivs av inre motivation i stället för den yttre motivation som bygger på detaljstyrning uppifrån och kontroll. Den inre motivationen stärks om man ser den egna arbetsinsatsens betydelse för förverkligandet av ett uppdrag som upplevs vara meningsskapande. Professionalitet och kompetensen stärks dessutom om personalen är delaktig i kunskapsbildningen om hur verksamheten som helhet ska kunna utvecklas på bästa sätt. När de som kan den konkreta vardagliga verksamheten bäst också kan påverka den mest blir kvaliteten och trivseln högre.

Annons

En och samma arbetsinsats upplevs olika beroende på om man upplever sig vara medsökande eller om man är detaljstyrd och kontrollerad uppifrån.

Vad har jag för belägg för detta?

Jag vill lyfta fram två verksamheter inom äldreomsorgen. Den ena gäller skapandet av ett demensteam som har utvecklat sin verksamhet från ett underifrån-perspektiv. Kvaliteten har utvecklats och brukarna och deras anhöriga är mycket nöjda. Teamet har blivit Kalmar läns stolthet och fått erkännande nationellt.

Den andra verksamheten som vi kallar “Mörbylångamodellen” bygger på den så kallade Skönsmo-modellen, där hemtjänsten redan 2012 skapade en helt ny organisation utifrån de äldres behov av kontinuitet och trygghet.

Vid socialnämndens möte i januari redovisades dessa två utvecklingsprojekt av personal från projekten. Det var underbart att lyssna till. Deras redovisningar utstrålade självförtroende, engagemang och tillit till sina arbetsuppgifter och sitt jobb

Jag ser fram emot fler utvecklingsprojekt där personalens engagemang och professionalitet får utrymme och att vi kan visa vår uppskattning och ge belöning i löneförhandlingarna till de som har gjort lite extra.

Anders Wassbäck, ersättare i Socialnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons