Insändare: Uppmanar till engagemang för hamnens utveckling

”Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för Byxelkrok 1:1 m.fl. ”Byxelkroks hamn”, som nu är ute för samråd.
Publicerad 24 januari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lennart Bohlin.
Lennart Bohlin.Foto: Michael Ståhl

Ett planprogram är en förstudie till en kommande detaljplanering och underlaget är att betrakta som ett diskussionsunderlag. Syftet med planprogrammet är att studera och redovisa förutsättningar och strategier för utvecklingen av Byxelkroks hamn, samt ge förslag på utformningen av programområdet.”

Eftersom jag har kontaktats med förfrågningar om innehållet i föreliggande förslag vill jag göra det tydligt att jag inte har deltagit i framtagandet av förslaget utan det har upprättats av kommunens planavdelning. Förslaget som är ett ”diskussionsunderlag” är inte heller politiskt förankrat.

Jag uppmanar att de, som har intresse av hur hamnområdet ska kunna utvecklas i framtiden, skickar in synpunkter på förslaget enligt anvisningar på kommunens hemsida senast 21-02-15. Länken är https://www.borgholm.se/planprogram-byxelkrok-11-mfl-byxelkroks-hamn/.

Lennart Bohlin