Insändare: Upp till bevis, Baylan

Efter sommarens politiska turbulens hamnade Stefan Löfven återigen som statsminister och bildade regering. Dock med en väsentlig skillnad - han stod utan sin landsbygdsminister.
Insändare • Publicerad 22 augusti 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det finns stor uppslutning från konsumenterna för att svenska livsmedel ska kunna produceras med likvärdiga konkurrensförutsättningar”.
”Det finns stor uppslutning från konsumenterna för att svenska livsmedel ska kunna produceras med likvärdiga konkurrensförutsättningar”.Foto: Mattias Mattisson

Det skedde i en tid när regeringens livsmedelsstrategi ska leverera och frågan om hur vi vårdar mark och vatten samt vad vi äter blir viktigare för allt fler människor. Landsbygdsfrågorna är helt enkelt överlevnadsfrågor i vår tid och inget som man kan sköta med vänster hand, oavsett hur skicklig minister man är.

Trots detta, har vi nu höga förväntningar på att Ibrahim Baylan ska ta de frågor vi driver på stort allvar. Vår bransch måste få förutsättningar att konkurrera på lika villkor och inte utsättas för orättfärdig konkurrens från länder som inte delar vår syn på djurens hälsa och välmående utan konkurrerar med sämre djurskyddsregler, smittskydd och slentrianmässig användning av antibiotika.

Förutom detta har ytterligare ett konkurrenshinder rests. Denna gång från en svensk myndighet! Under åtskilliga år har Livsmedelsverket använt en avgiftsmodell för slakt som dömts ut av svenska domstolar. Självklart ska vi ha en kontroll av att slakten sköts på ett noggrant och korrekt sätt. Vi som representerar livsmedelsföretag har allt att vinna på det. Vad som hänt är att Livsmedelsverket satt avgifter som bland annat grundats i kostnaderna för generaldirektörens lön, deras IT-personal, möbler och rekryteringskostnader. Det är förstås helt absurt. Ett avgiftssystem ska vara transparent, förutsägbart och rättssäkert samt långsiktigt hållbart. Hittills har myndigheten inte kunnat presentera ett sådant system. Vi har därför känt oss nödsakade att vända oss direkt till regeringen.

I mars skickade vi ett brev om detta till dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson. Eftersom landsbygdsministern inte längre finns kvar i regeringen och istället ersatts av näringsminister Ibrahim Baylan så hoppas vi att brevet nu hamnat på hans bord. Det finns dock en uppenbar risk att brevet rent bokstavligt hamnat mellan stolarna med tanke på att så lång tid förflutit. Vi vill därför påminna näringsministern om denna för våra medlemmar så viktiga fråga.

Det finns stor uppslutning från konsumenterna för att svenska livsmedel ska kunna produceras med likvärdiga konkurrensförutsättningar. Dessutom står tusentals svenska jobb på spel. Om ett drygt år har vi val. Då hoppas vi att frågan sedan länge är löst. Om inte, kommer vi att ägna året till att påminna politiken om frågan. Nu är det upp till bevis Baylan.

Hans Agne

VD Svenska Köttföretagen

Maria Donis

VD Svensk Fågel