Annons

Insändare: Trygghetsboende i Borgholm

Allt oftare läser vi i olika artiklar och insändare om det ökande behovet av bostäder för en allt mer åldrande befolkning – inte minst i vår kommun.
Öland • Publicerad 7 mars 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bo Eriksson, SPF Blåelden.
Bo Eriksson, SPF Blåelden.

Långt framskridna planer finns för uppförande av ett nytt äldreboende på Ekbackaområdet bestående av 80 platser utformade som särskilda boenden. Platserna är i första hand avsedda att ersätta de tämligen dåliga boenden på Ekbacka och Soldalen – inte minst för att förbättra de anställdas arbetsförhållanden.

Men en stor del av våra pensionärsgrupper efterfrågar ofta ett mellanboende, ett trygghetsboende där upplåtelseformen kan vara hyresrätt, bostadsrätt eller koperativ hyresrätt. För att uppfylla boendeformen trygghetsboende ställs dock vissa krav på funktionell utformning samt gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. En plats-/bovärd liksom ett trygghetslarm bör också finnas.

Annons

I anslutning till diskussionen om en eventuell utbyggnad på Ekbacka har det framkommit önskemål från bland annat Per Lublin med flera om att kommunen borde överväga möjligheten att förvärva de så kallade ”Solkattentomterna” för att där kunna bygga ett centralt beläget trygghetsboende värt namnet. (Se även artikeln i ÖB den 4 februari, Bostadsbristen önskar för äldre.)

Skulle man inte kunna tänkas slå två flugor i en smäll – avstå från exempelvis 20 platser på Ekbacka och bygga ett kombinerat särskilt boende/trygghetsboende i samma byggnad vid ”Solkatten”

Synergieffekter gemensamma utrymmen med mera? På så sätt tillgodoses både personer i behov av särskilt boende och de som i första hand efterfrågar ett trygghetsboende. Kanske kan berörda beslutsfattare då komma något närmare den stolta och förpliktande devisen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.

SPF Seniorerna Blåelden

genom Bo Eriksson

Annons
Annons
Annons
Annons