Insändare: Trygga barn ska växa här!

Vi lever i en föränderlig värld. Men något som är konstant är att barnen är de vi alltid måste prioritera högst.
Publicerad 5 juni 2020
Detta är en opinionstext i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ytan används mycket sedan 50 år.
Ytan används mycket sedan 50 år.

För närmare två år sedan framförde föräldrarådet på Viktoriaskolan i Borgholm ett välgrundat önskemål till KSAU om att permanent införliva den fria gräsytan som kallas Skanska-tomten att bli en viktig del av skolgården. Som sådan har den använts i mer än 50 år. Detta avslogs dock med anledning av behov av bostadsbyggande och ett samtidigt vikande elevundelag.

Skolpersonal, utbildningsnämnd, föräldraråd, grannar, övriga, men främst barnen har motsatt sig byggnationsplaner i olika omgångar, skriftligen och vid möten.

Kommunalrådets analys var;

att ytan inte används,

att idrottslärare inte ser behov av den,

att det finns andra ytor för uteundervisning,

att det behöver byggas bostäder just där,

att det inte finns en chans att 6:orna flyttar tillbaka till Viktoriaskolan.

Det var i december 2019!

Idag vet alla som haft ögonen på detta att inget kunde vara mer fel. Ytan används mycket sedan 50 år, idrottslärarna och andra pedagoger är där ofta med sina klasser, eleverna söker sig dit för lek och spel, uteundervisning kan det i pandemitider bli större behov av. Nu är det dessutom bestämt att 6:orna ska tillbaka till Viktoriaskolan.

Byggas kan det göras på andra ställen. Vi hoppas alla på ökande elevunderlag i framtiden. Gör om ytan till skolgård och byt och förläng staket och fixa till målen så det blir bra upprustat men med små medel. Lekplatser och betongpark är bra att det ordnas med. Men även på skolan behöver vi prioritera barnen som växer upp i en föränderlig värld. En slät gräsyta med två mål.

Låt dem känna att något inte är föränderligt. Att skolan finns där för pedagogik, socialt umgänge, utevistelse och lek. Låt trygga barn växa här!

Christian Pärnering, föräldrarådsrepresentant på Viktoriaskolan