Insändare: Tillsammans kan vi återstarta Sverige

Coronakrisen har slagit hårt mot företag och jobb i hela landet. I Kalmar län är just nu 10 036 arbetslösa.
Arbetsmarknad • Publicerad 31 augusti 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulrica Bennesved, Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län
Ulrica Bennesved, Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar länFoto: Ernst Henry Photography

Att återstarta Sverige kommer att kräva ett näringsliv som vågar investera och anställa. Det måste vara utgångspunkten Kalmar läns riksdagsledamöter i sitt arbete nu och framåt.

Vi ska sikta högre än att bara ta oss tillbaka dit vi var innan pandemin bröt ut. Inte bara för att återhämtningen kommer kräva mer, utan för att Sveriges företagsklimat och konkurrenskraft redan innan krisen var under svår press.

Pandemin har visat på styrkan i det svenska närings- och arbetslivet. Omställningen till nya förhållanden har gått fort. Medarbetare och företagare har gjort ovärderliga insatser som räddat verksamheter för framtiden.

Det är viktigt att åtgärder som hjälper sunda verksamheter att övervintra fortsätter och förlängs så länge de behövs.

Samtidigt finns det anledning att känna optimism. Det finns en kraft i det svenska samhället och i näringslivet som inte bara tar oss genom den akuta krisen, utan som också pekar mot framtiden.

Nu gäller det att förändra till det bättre för framtiden. Här är viktiga delar i det arbetet:

1. Bekämpa arbetslösheten och stärk kompetensförsörjningen

Drivkrafterna för arbete och stimulanser för att anställa behöver stärkas. Färsk statistik visar att faktiskt arbetade timmar har rasat sedan mars månad. Förutom en lavinökad arbetslöshet, finns det permitterade som än så länge har jobbet kvar. Möjligheter för dessa att återgå i jobb är helt avgörande. Vår ambition är att hitta lösningar i förhandlingarna med PTK och LO om arbetsrätten. De viktigaste framtidsinvesteringarna behövs i utbildningssektorn. Utanförskapet kan bara brytas om vi har en fungerande skola. Och Sveriges konkurrenskraft kan bara säkras om vår högre utbildning och forskning håller högsta internationella klass.

2. Inför ett skattestopp

Regeringen bör i samband med höstbudgeten göra en principdeklaration om att skatterna på arbete och företagande inte kommer att höjas varken denna eller nästa mandatperiod. Den utfästelsen behöver även oppositionen ansluta sig till.

Att försämra villkoren för företagande och investeringar skulle slå direkt mot jobbskapande och därmed mot förutsättningarna att minska arbetslöshet och utanförskap.

3. Öka öppenheten och handeln med omvärlden

Pandemin får inte bli en ursäkt för att försämra konkurrensen eller öka protektionismen. Det gäller i Sverige och det gäller internationellt. Sverige har en viktig roll att spela för öppenhet både inom EU och gentemot omvärlden.

Företagen både kan och vill vara motorn för att ta oss ur krisen. Men det förutsätter en klok och uthållig politik. Låt därför höstbudgeten bli startpunkten där det kortsiktiga krisarbetet växlas över i ett långsiktigt återhämtnings- och förändringsarbete till det bättre. Möjligheterna finns. Låt oss ta vara på dem.

Tillsammans kan vi återstarta Sverige.

Ulrica Bennesved, Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län