Insändare: Sveriges enda klimatparti

Miljöpartiet har som enda parti presenterat en plan som minskar de klimatpåverkande utsläppen tillräckligt snabbt för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, samtidigt som vi skapar ett bättre samhälle för oss som lever här och nu och för kommande generationer.
Insändare • Publicerad 22 november 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Miljöpartiet vill se särskilda klimatstöd till den som bor på landsbygden och är beroende av sin bil”.
”Miljöpartiet vill se särskilda klimatstöd till den som bor på landsbygden och är beroende av sin bil”.Foto: Björn Mogreen

Sen vi klev in i regering 2014 har Sverige sett en transport- och industrirevolution. September 2021 var elbilsförsäljningen tio gånger högre än tre år tidigare. I hela Sverige görs stora investeringar i framtidens hållbara industrier. Det skapar tusentals jobb och framtidstro. Det hade inte skett utan vår klimatpolitik.

Men tempot måste öka. Miljöpartiet vill att Sverige når nollutsläpp redan 2035, tio år tidigare än dagens klimatmål. Det är i linje med vad forskningen kräver. Det kommer bara vara möjligt med mycket stora statliga investeringar. Miljöpartiet vill därför satsa 100 miljarder kronor årligen under en tioårsperiod för att snabbare minska utsläppen och bygga ut förnybar energi och järnväg i hela Sverige.

Dessa investeringarna måste göras både i omställning, och i människor. Merparten av Sveriges stora klimatpåverkan kommer från fossila bränslen. Därför vill vi med statligt stöd fasa ut det fossila ur vägtransporter, industri och el- och fjärrvärmeproduktionen till 2030. För att människor ska blomstra i omställningen vill vi satsa på utbildning, stärkt välfärd och att hela Sverige kan utvecklas. Det är i städerna bilismen framför allt behöver minska. Miljöpartiet vill se särskilda klimatstöd till den som bor på landsbygden och är beroende av sin bil.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Historieböckerna kommer beskriva denna tid antingen som den när vi tog de nödvändiga besluten, eller när vi trots all kunskap agerade för långsamt. Miljöpartiet är det enda riksdagspartiet med en samlad klimatpolitik som kan minska de svenska utsläppen snabbt nog. Vi vill göra det samtidigt som vi bygger Sverige starkare, och mer solidariskt. Det är därför vi är Sveriges enda klimatparti.

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt språkrör för Miljöpartiet de gröna

Lorentz Tovatt, riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson (MP)

Caroline Axelsson, språkrör för Miljöpartiet de gröna i Kalmar län

Max Troendlé, språkrör för Miljöpartiet de gröna i Kalmar län