Annons

Insändare: Sverigedemokraternas kyrkopolitik för Södra Ölands pastorat

Till Dig som är medlem i svenska kyrkan och skall rösta I kyrkovalet den 19 september I år. Du har fått ett röstkort och där står det var Du skall rösta.
Insändare • Publicerad 5 september 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Sverigedemokraterna går till val med att vi kommer satsa på en aktiv kyrka för våra medlemmar”.
”Sverigedemokraterna går till val med att vi kommer satsa på en aktiv kyrka för våra medlemmar”.Foto: Arkiv

Varför skall Du rösta?

Du kanske är en person som nästan aldrig besöker någon gudstjänst. Du kanske aldrig kommer I kontakt med kyrkans personal.

Annons

Din uppfattning om kyrkans verksamhet är kanske liten.

Sverigedemokraterna har under den senaste mandatperioden verkat för en annan politik än den majoritet som styr pastoratet. Vi har ej accepterat att pastoratet ger pengar til det så kallade drömhotellet I Mörbylånga. Avsikten med denna verksamhet var att ge uppehälle till så kallade ensamkommande minderåriga invandrare.

Dessa män var muslimer och tillhörde därför en annan trosuppfattning. Projektet föll och är idag bostäder till nya familjer boende I Mörbylånga.

Pastoratet med stöd av biskopen ville att våra församlingshem skulle upplåtas för boende av så kallade minderåriga invandrare. Detta motsatte sig sverigedemokraterna.

Nuvarande majoritet I södra ölands pastorat har med ovanstående exempel visat på en mycket naiv inställning till den stora och hämningslösa invandring som skett. Den har fört med sig en stor oro I samhället. Våra landsbygdsområden kan inte ta emot en så stor mängd manliga ynglingar som saknar arbete och har främmande religion och kultur.

Sverigedemokraterna vill att kyrkan är en folkkyrka, som kan stödja våra medlemmar, som kan ha olika problem i sin livssituation. Det har under denna pandeminperiod varit nödvändigt med stöd för våra ensamma äldre.

Kyrkan har tyvärr inte visat sig som ett stöd för den isolerade som behövt en kontakt för att klara sin levndssituation. Alla samlingar som tidigare funnits har upphört.

Kyrkan har I många fall trots allt skickat pengar till främmande länders befolkning.

Det har behövts tröst och stöd till våra medlemmar som betalar skatt till verksamheten. Det känns positivt att få en liten blomma. Denna gåva har uteblivit och pengar har skickats till missionsverksamhet I andra länder.

Sverigedemokreterna kommer se till att vi har omsorg för våra medlemmar.

Annons

Sverigedemokraterna går till val med att vi kommer satsa på en aktiv kyrka för våra medlemmar. Vi vet att kyrkan har ett folkligt stöd men kommer inte stödja verksamheter som vänder sig till andra grupper än våra medlemmar.

Sverigedemokraterna i Södra Ölands pastorat

Annons
Annons
Annons
Annons