Annons

Insändare: Sverigedemokraterna köper inte vindkraftsplanerna okritiskt

OX2 planerar att bygga från 220 upp till 370 vindkraftverk i havet 3 mil öster om Öland. Majoriteten i Borgholms kommun är okritiskt positiva enligt insändarskribenten Ulf Wikström i ÖB 29 april som undrar om inte något parti i kommunen vill ta en kritisk titt på planerna. Svaret är lika kort som tydligt, Sverigedemokraterna vill definitivt göra det.
Insändare • Publicerad 9 maj 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Men det är med vindkraften som med en del andra aktuella samhällsfrågor, det är inte politiskt korrekt (PK) att kritisera och ifrågasätta den”.
”Men det är med vindkraften som med en del andra aktuella samhällsfrågor, det är inte politiskt korrekt (PK) att kritisera och ifrågasätta den”.Foto: Alexander Jensen

Vi välkomnar alla fossilfria energikällor, vilka behövs om målsättningar kring elektrifiering ska kunna klaras av. Men det behövs även en rimlig mix mellan de olika energislagen för att kunna upprätthålla kraftbalans och andra systemtjänster som behövs för att elnätet ska fungera.

Vindkraften har väl inte riktigt utvecklats lika smärtfritt som kämkraftsmotståndarna hoppats på. Hela kraftkällans ekonomi har under lång tid byggt på subventioner och gör det delvis fortfarande. Tekniskt och ekonomiskt är den närmast undermålig jämfört med vattenkraft och kärnkraft.

Annons

Men det är med vindkraften som med en del andra aktuella samhällsfrågor, det är inte politiskt korrekt (PK) att kritisera och ifrågasätta den. Det kan vara en av orsakerna till den okritiska och applåderande hållningen från kommunledningen i Borgholm .

Det ligger inte inom den kommunala kompetensen att bedöma enskilda investeringars ekonomiska och tekniska kvalitet men det finns gott om studier på det området för den som vill fördjupa sig i väderberoende kraftkällor.

Borgholms kommun har att bevaka sina invånares intressen och rättigheter baserat på en omfattande lagstiftning och reglering vad gäller etablering av vindkraft, såväl på land som till havs. Den antagna Vindkraftsplanen som ett tematiskt tillägg till kommunens Översiktsplan, ger en mycket bra vägledning för alla de hänsyn som måste beaktas för Öland.

Vi förstår också att en gigantisk industriell vindkraftsinvestering ger en rad välkomna spinoff-effekter vad gäller service, handel och sysselsättning i vår kommun vilket självklart är mycket välkommet. Men det tär inte förblinda oss att okritiskt låta den här planen förverkligas.

Sverigedemokraterna kräver därför en heltäckande miljökonsekvensbeskrivning och en prövning mot gällande Vindkraftsplan som beslutsunderlag för hur det "kommunala vetot" eventuellt ska utnyttjas inför de beslut som ska tas om OX2:s planer.

Rolf-Erik Edmark i Böda, v.ordf. SD Borgholm

Annons
Annons
Annons
Annons