Insändare: Svenska gårdar behövs för att rädda klimatet

Svenska lantbrukare har ökande kostnader för bland annat drivmedel och handelsgödsel samtidigt som världen står inför en akut livsmedelskris på grund av krig och klimatförändringar. Få saker är viktigare just nu än att underlätta för svenskt jordbruk.
Insändare • Publicerad 7 september 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Miljöpartiet vill ge ekonomisk kompensation och kunskapsstöd till lantbrukare som utvecklar sina metoder i klimatpositiv och miljöbevarande riktning”.
”Miljöpartiet vill ge ekonomisk kompensation och kunskapsstöd till lantbrukare som utvecklar sina metoder i klimatpositiv och miljöbevarande riktning”.Foto: Joacim Andersson

Miljöpartiet vill ge bättre ekonomiska förutsättningar för alla svenska lantbrukare och möjliggöra en ökad självförsörjningsgrad i Sverige utan att öka de fossila subventionerna. Vi föreslår ett särskilt jordbruksavdrag som ska gå till alla lantbrukare oavsett storlek och lokalisering.

Förutom produktionsstöd måste vi också stödja svenska livsmedel i konsumentledet. Svensk, ekologisk och klimatsmart mat ska gynnas i alla offentliga upphandlingar och miljöpartiet driver på för det i länets kommuner. Ett av miljöpartiets förslag för att kompensera för höjda priser är också att sänka matmomsen.

Men jordbrukets kris är inte enbart en kostnadskris. Klimatförändringarna ökar risken för både torka och översvämningar och därmed minskad livsmedelsproduktion. Miljöpartiet arbetar både lokalt och nationellt för att vi ska återföra och hålla mera vatten i landskapet genom fler våtmarker, dammar och betesmarker. Det kommer att vara avgörande för möjligheterna att bedriva jord-och skogsbruk i vårt län framöver.

Men den goda nyheten är att jordbruket har en stor potential för att också vara en del av lösningen på klimatkrisen. Ökad mullhalt i jorden innebär att kol binds ned och motverkar klimatförändringarna. Det finns beräkningar som talar för att en ökning av mullhalten i jordar med 0,4 procent/ år skulle kunna binda hela utsläppsökningen från fossila bränslen. Mullrik mark har också bättre vattenhållande egenskaper och är bördigare.

Det pågår en utveckling av jordbruksmetoder där mullhalten och mikrolivet i jorden gynnas. Ofta handlar det om att minimera jordbearbetningen, maximera biologisk mångfald, integrera djurhållning i odlingen och att hålla marken täckt, helst med levande växter, under så stor del av säsongen som möjligt.

Men metoderna måste anpassas efter lokala förhållanden och bygger helt på lantbrukarnas kunskap om, och utveckling av, sin egen verksamhet.

Miljöpartiet vill ge ekonomisk kompensation och kunskapsstöd till lantbrukare som utvecklar sina metoder i klimatpositiv och miljöbevarande riktning. Svenska lantbrukare är extremt viktiga för våra möjligheter att skapa en hållbar framtid och behöver vårt stöd för att leda omställningen.

För miljöpartiet de gröna, Kalmar

Annika Carlsson Wistedt

Daphne Thuvesson

Martin Arvidsson