unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Öland
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Insändare: Stolta men inte nöjda

Tack vare ett bra samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet bedrivs en framåtriktad, konkret och hållbar tillväxtpolitik i Borgholms kommun. Vi upplever en bra dialog i kommunpolitiken på olika nivåer. Vi förväntar oss inte att de som upplever sig sitta på läktaren ska applådera det vi åstadkommer, men vi är ödmjukt stolta över kommunens utveckling.
Borgholms kommuns resultat de senaste åren.
Borgholms kommuns resultat de senaste åren.
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Under den här mandatperioden har alla investeringar i kommunen och BEAB hittills genomförts med egna medel. Vi har stärkt kommunens ekonomi och skapat förutsättningar för en positiv utveckling framöver.

Kommunen står inför nya investeringar i skolor, förskolor, hamnar och äldreboenden.

Långsiktiga investeringar som kommer att skapa nytta för kommande generationer. Vi tycker det är rimligt att delar av våra generationsinvesteringar kan lånefinansieras. Nya moderna skolor och äldreboenden utgör en del i utvecklingen av attraktiva Borgholms kommun, och kan inte skjutas på framtiden.

Det är viktigt vad som har gjorts, men kanske ännu viktigare hur vi vill fortsätta att utveckla kommunen.

Nedan några axplock av vad vi uträttat och våra ambitioner för att fortsatt utveckling av kommunen:

Tio hyresrätter i Rälla uppfördes i kommunens regi år 2019. Nu planerar vi för hyresrätter i Löttorp och undersöker även möjligheterna i Spjutterum. Vi utreder också möjligheten att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag. Tillgång till bostäder är grundläggande för välfärden och tillväxten.

Vi har skapat förutsättningar för ca 60 hyresrätter i centrala Borgholm tillsammans med två lokala byggföretag.

Vi har rustat upp våra verksamhetslokaler och under de senaste två åren har flera upprustningar gjorts, tex korttidsboende på Näktergalen i Runsten, Ekbackas lokaler för hemtjänst och hemsjukvård, lokaler för daglig verksamhet på ”gamla” Ekbacka, fyra nya avdelningar på Skogsbrynets förskola. Takrenoveringar på Rälla skolan och förskolan i Gärdslösa samt omfattande upprustning av Åkerbobadet.

Ytterligare två avdelningar till förskolan på Skogsbrynet byggs under våren 2021 . Vi har tillsammans med föreningen Borgholms Bowls byggt den första Bowlsarenan i norden. Dessutom har vi medfinansierat en Mountainbike-bana i Borgholm, utegym i Byxelkrok och i Rälla. Därtill mycket populära aktivitetsparker i Borgholm och i Löttorp.

Den nya moderna Åkerboskolan påbörjas under året och färdigställs till sommaren 2023.

Vi har tecknat avtal med en extern exploatör för ett nytt äldreboende på Ekbacka om 80 platser. Lokalerna hyrs men verksamheten bedrivs i kommunal regi.

Detaljplanen för företagsetableringar i Rosenfors är i slutskedet. Det samma gäller detaljplanen i Stora Rör som möjliggör ca 130 bostäder.

Vi har rustat upp flera lekparker till stor glädje för våra barnfamiljer; Beckmanska parken, Rosenfors, Löttorp, Södra parken och nu planeras upprustningen av lekparken i Köpingsvik. Planer finns även för en ny lekpark i östra kommundelen.

Stora investeringar sker i våra hamnar. Arbetet i Byxelkrok som pågått i 2 år färdigställas i år. Vi har även förstärkt och förbättrat yttre piren i Borgholm.

De nya toaletterna i Borgholms hamn är klara samt ett nytt servicehus i Böda hamn. Vi har även investerat i en ny flytbrygga i Stora Rörs hamn. Upprustning av Sandviks hamn är planerad och kommer att genomföras framöver.

Vi har investerat i en ny permanent badbrygga vid Sjöstugan och har beslutat om en ny permanent 100 m lång badbrygga till vid Sjöstugan. En permanent badbrygga i Byxelkrok är under uppförande. Även bryggan i Klinta kommer permanentas.

På Ekbacka har vi rustat upp lokaler för Polisens räkning och på så sätt säkrat polisens närvaro i vår kommun.

Utökade bidrag till vägföreningarna och mer pengar till asfaltering i kommunen. Utveckling av våra cykelvägar i projektet ”fyr till fyr” har avslutats. Kommunen har i egen regi byggt en cykelväg mellan Lundgård och Ormöga.

Vårt bolag Borgholm Energi bygger ut VA-nätet till Kårehamn och mellan Byxelkrok och Böda under 2021-2024. Stora investeringar som är viktiga för fortsatt nybyggnad av bostäder och för vår gemensamma miljö. Hälsocentralen i Borgholm säljs på vårt initiativ och kan bidra till investeringarna.

Borgholm är en bra kommun att leva och verka i. Vi gläds åt de stora förbättringarna som SCB:s nöjdhetsundersökningar visar. Våra invånare känner sig trygga. Tillsammans med grannkommunen är vi tryggaste kommuner i hela södra Sverige, enligt Polisens trygghetsmätning.

En stabil ekonomi är a och o för alla kommuner. Här intill visas en bild över de senaste sex årens ekonomiska utveckling i Borgholms kommun. Under perioden har vi investerat 301 mkr med egna medel och dessutom betalt av gamla lån med 14 mkr. Vi har pengar på banken och en förbättrad soliditet. Resultatet är i snitt 26,4 mkr/år vilket är mycket bra. Vi har sunda verksamheter med duktiga medarbetare, vilket är avgörande för kommunens utveckling och ekonomi. Det bor 175 personer fler i kommunen jämfört med 2015.

Vi lever Borgholms kommuns vision när vi med gemensamma krafter utvecklar hela Borgholms kommun till något vi är stolta över, nu och i framtiden.

Ilko Corkovic, Socialdemokraterna

Staffan Larsson, Centerpartiet

Sara Kånåhols, Vänsterpartiet

Läs mer

Insändare: ”Det finns en annan framtid. Pausa Färjestaden”.

Insändare. ”Städer finns överallt med alla problem de medför.”
Människan mår bäst nära naturen.

349 meter brott ger dryga böter: ”Otillåtet”

Öland. 349 meter borttagen stenmur kostar en lantbrukare på Öland 214 kronor metern i böter.
349 meter stenmur togs bort.

Distansundervisning i Borgholm efter sportlovet

Öland. Eleverna i högstadiet ska återgå till distansundervisning.
Distansundervisning väntar kommande vecka för högstadieelever.

Viral trend har nu nått öländsk skola- slår klackarna i taket

Öland. Hemtjänstpersonal, förskolepedagoger och brandmän har dansat loss offentligt till Jerusalema dance challenge. Nu visar lärarna på Gärdslösa skola vad de går för.
Viral trend har nu nått öländsk skola- slår klackarna i taket

Smash and grab-kuppen: Misstänkta begärs häktade

Öland. De två män som misstänks för smash and grab-kuppen mot Svenssons Ur begärs häktade av kammaråklagare Johan Henningsson.
Två sedan tidigare anhållna män begärs nu häktade misstänkta för grov stöld.

Här vill de bygga nytt gym

Öland. Tar ett nytt grepp för att kunna bredda gymkartan.
Vill bygga utegym vid Runstens förskola. Bilden från när det fortfarande var skola i byggnaden.

Covid-19: Smittspridningen ökar kraftigt senaste dygnet

Öland. Så många har smittats på Öland.
24 personer igår och idag är det 85 bekräftade fall av covid-19 i länet. På Öland ökar det också.

Centerpartiets Borgholmskrets årsmöte

Öland. Mötet hölls digitalt.
Centerpartiets Borgholmskrets årsmöte

Insändare: Flytt av sexorna från Slottsskolan

Insändare. ”Borgholms kommun prioriterar och satsar på våra skolor idag och en fortsatt satsning är en garanti för utveckling av hela vår kommun”.
Benny Wennberg (C).

Klart – så många miljoner kostar nya skolan: ”En härlig dag”

Öland. 92 787 000 kronor – prislappen på den kommande skolsatsningen på Öland där spaden ska i backen om några månader.
Klart Åkerboskolan – kommunchef Jens Odevalloch kommunalrådet Ilko Corkovic (S) kan konstatera att det vinnande anbudet låg på drygt 92,7 miljoner kronor.

Insändare: ”Vi vill absolut inte stoppa utvecklingen”

Insändare. Kan inte oppositionen glädjas över kommunens framgångar?
Ölands Gymnasium (numera Ölands utbildningscentrum) är en fastighet som oppositionen kan tänka sig att sälja.

Insändare: Moderaterna säger nej till att flytta sexorna från Slottsskolan

Insändare. Till detta så är det en stor majoritet som vill vara kvar på Slottskolan.
Moderaterna vill att sexorna ska vara kvar på Slottsskolan.