Insändare: Stat, regioner och kommuner har en viktig roll för att mildra effekterna

I sviterna av Corona-krisen behövs stora insatser för att få ekonomi och arbetsmarknad på fötter igen. Stat, regioner och kommuner har en särskilt viktig roll för att mildra effekterna av krisen och säkra att människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut.
Publicerad 28 maj 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Byggnads vill se att offentliga aktörer tidigarelägger upphandlingar, att underhåll och byggnationer sker som planerat samt ett större åtagande kring schyssta och trygga arbetsvillkor i offentliga upphandlingar.

Coronapandemin har satt samhället i ett extremt läge. Förutom de förödande effekterna för människors liv och hälsa förstår vi alla att samhället idag står inför stora ekonomiska utmaningar.

Byggnads välkomnar regeringens och myndigheternas åtgärder för att upprätthålla ekonomin. 
Men fler insatser kommer att behövas. För att mildra effekterna måste nu alla som kan bidra till att hålla hjulen snurrande. Annars riskerar vi få en långvarig lågkonjunktur, med allt vad det innebär för människor, samhälle och ekonomi. Byggsektorn är i dagsläget inte den mest utsatta eller drabbade branschen. Men vid en allmän och stor konjunkturnedgång kommer naturligtvis hela arbetsmarknaden drabbas. Så också byggsektorn.

Här har stat, regioner och kommuner ett avgörande ansvar som stora upphandlare, inte minst av byggtjänster. För nu är inte tid att ställa in byggen, senarelägga reparationer och frysa upphandlingar. Tvärtom! Tidigarelägg investeringar som planerats i framtid. Människor behöver fortfarande bostäder, barn behöver skolor och inte minst - Sverige behöver sjukhus. Som upphandlare har stat, regioner och kommuner ett stort ansvar för att samhället inte stannar av mer än nödvändigt. Det offentliga måste göra sitt yttersta för att hålla byggandet igång och borde även överväga att tidigarelägga byggplaner. Att samhället fortsätter byggas är inte bara viktigt för att hålla ekonomin och arbetsmarknaden igång. Det ger också den trygghet och framtidstro som vi alla nu behöver. Och vi får heller inte glömma att byggsektorn är en motor för ekonomin, en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

Nu ser vi tydligt hur viktigt det är med stabila aktörer och en trygg och kompetent yrkeskår. De är oumbärliga för att samhället ska kunna parera en kris. Det stämmer också med Byggnads erfarenhet om att trygghet och stabilitet skapar den bästa samhällsbyggaren. En av Byggnads viktigaste frågor har därför länge varit att stoppa de dumpade arbetsvillkor och den arbetslivskriminalitet som ätit sig in i byggbranschen. Även offentliga upphandlare har alltför ofta brustit i att säkerställa sund konkurrens och schyssta villkor vid sina byggen. Krafttagen mot social dumping får inte glömmas bort i en kris som nu. Krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar måste vara en självklarhet. Annars riskerar branschen stora förluster av kompetens och svårigheter att möta samhällsbehoven när Sverige ska återgå till det normala.

Byggnads krav till åtgärder:

* Att stat, regioner och kommuner fortsätter och om möjligt tidigarelägger upphandlingar
Som stora upphandlare, inte minst av byggtjänster, har stat, regioner och kommuner ett avgörande ansvar för att samhället inte stannar av mer än nödvändigt.

* Att planerade underhåll och byggnationer sker som planerat 
För att lösa bostadsbristen måste stat, landsting och kommuner fortsätta med planerad byggnation och fortsatt underhåll.

* Ett större åtagande kring schyssta och trygga arbetsvillkor i offentliga upphandlingar
Seriösa och stabila aktörer och kompetent och trygg arbetskraft är avgörande för att minska de långsiktiga ekonomiska effekterna av krisen.

Morgan Nyberg

Ordförande Byggnads Småland-Blekinge

Andreas YngvessonSkicka e-post