Annons

Insändare: Slår tillbaka mot (SD): ”I grunden handlar det om ren och skär anständighet”

Svar på insändare ”Denna kritik är i grunden mycket osaklig” av Curt Ekvall
Publicerad 5 februari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi borde också i högre utsträckning lyfta fram våra invandrare som den tillgång de är och hur de berikar vårt land”.
”Vi borde också i högre utsträckning lyfta fram våra invandrare som den tillgång de är och hur de berikar vårt land”.Foto: Mattias Mattisson

Curt Ekvall kritiserar mig för att vara osaklig i min kritik av Anna Hedenmos intervju med SD:s Mattias Karlsson I ”Min sanning” liksom för min kritik av SD som parti.

Curt Ekvalls genmäle innehåller en mängd tvivelaktiga och några felaktiga påståenden. Jag vill bemöta några.

Annons

Curt Ekvall påstår att ”självförsörjningsgraden hos invandrare med utomeuropeisk bakgrund ej klarar av detta under sina levnadsår som invandrare till Sverige. Det är först som den kommande generationen kan ordna detta.”

Bland flyktinginvandrare och flyktinganhöriga som har varit här i 0–9 år var sysselsättningsgraden 42,2 procent under 2018. Högst sysselsättningsgrad, 78,9 procent, återfanns bland dem som varit här i 20–29 år. (Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2018)

Sysselsättningsgraden är lägre än hos den infödda befolkningen, av naturliga skäl. Men att den är obefintlig stämmer inte.

Curt Ekvall påstår att alla partier utom MP och V är överens om att det är viktigt att invandrare får en snabb introduktion i svenska språket och samhällskunskap. Var får han detta ifrån?? Gripet ur luften.

Curt Ekvall tycker att nyanlända familjer får för stora bidrag. Han nämner som exempel att ”En 4-5-barnsfamilj kan få nästan 30 000 kr/månad efter skatt.”

Följande gäller för den som fått asyl under etableringsperioden på högst två år. För att få full ersättning krävs deltagande på heltid i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering. Vid deltagande på heltid ligger ersättningen på 308 kr/dag, fem dagar i veckan. Deltar man i mindre utsträckning minskar ersättningen procentuellt.

För barn under 11 år tillkommer 800 kr/månad, för barn från 11 år 1500 kr/månad. Man kan bara få tillägg för högst 3 barn. Har man fler räknas de tre äldsta.

Tillkommer bostadsersättning om man bor i egen bostad på högst 3900 kr/månad. (Källa: Migrationsinfo.se)

Det betyder att en familj, bestående av 2 vuxna och 4-5 barn, äldre än 11 år, som mest kan få cirka 22 000 kr/månad.

Hembygdsföreningarna är viktiga och gör ett fantastiskt arbete i hela landet, jag instämmer med Curt Ekvall. Synd bara att det efter valet 2010 uppstod debatt mellan SD och Sveriges Hembygdsförbund. SD ville ge hembygdsrörelsen mer pengar i kulturpolitiken och minska stödet till kulturyttringar som provocerar och chockerar. Hembygdsförbundet vände sig mot denna kultursyn, vilket fick SD att kalla förbundsledningen för ”svenskfientlig”. (Källa: Debattartikel i Aftonbladet 2010 10 02 av Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund och Birger Svanström, förbundsordförande Sveriges Hembygdsförbund)

Annons

Att döma av vad Curt Ekvall skriver om ”den påtvingande mångkultur som staten vill påtvinga elever och medborgare” så verkar denna konflikt finnas kvar.

Curt Ekvall har rätt i att invandring och flyktingmottagande medför problem av olika slag. Så är det vid varje samhällsförändring. Men den medför också möjligheter. Tänk om vi kunde ha en konstruktiv debatt om hur vi löser de problem som följer med flyktingmottagande och integration, vi som lever i ett av världens rikaste länder! Vi borde också i högre utsträckning lyfta fram våra invandrare som den tillgång de är och hur de berikar vårt land. Och i grunden handlar det om ren och skär anständighet, att göra vad man kan för att hjälpa den som befinner sig i nöd. Det gäller på individnivå och det gäller på samhällsnivå.

Ingela Larsson, Byxelkrok

Annons
Annons
Annons
Annons