Insändare: Släpp inte ut giftiga ämnen i havet öster om Öland

Planerna på vindkraftindustriområden i havet mellan Öland och Gotland, om de förverkligas, skulle leda till stor miljöförstöring och i förlängningen på flera sätt skada de båda öarna. Låt oss fortsätta med att se närmare på vad som kan komma att hända genom utsläpp i vatten- och havsmiljö.
Insändare • Publicerad 18 november 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraft i havet.
Vindkraft i havet.Foto: Alexander Jensen

Som bakgrund ska man veta att det handlar om uppemot 600 (370+220) monstervindkraftmaskiner, som var och en kan ha en höjd på 370 meter! Varje maskin har tre blad och där varje blad kan väga ca 60 ton eller mer. (Uppgiften är från norska rapporten nedan) Deras totala vikt blir ca 100 000 ton. Det motsvarar vikten på ca 50 000 bilar. Det är denna massa som ska sväva dygnet runt över havet (i 20 - 30 år) och vad består den då av för ämnen? Det är ca 70 % glasfiber och 30 % epoxiplast. Epoxiplast är till 33 % bisfenol A. Bisfenol A är uppsatt på EUs lista över särskilt farliga ämnen och är förbjudet att använda bl.a. vid relining av dricksvattenledningar. Studier har visat att bisfenol A är hormonstörande vid låga doser varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Ca 10 000 ton, med ursprung i bisfenol A, kommer ständigt att finnas i luften över havet öster om Öland. Kan detta farliga ämne hållas under kontroll? Restmängder från tillverkningen i vingarna? Vilken är styrkan i kemiska bindningar?

Sök på nätet "Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades" och ni kan läsa en rapport om vilka utsläppsmängder vindkraftmaskiner släpper ifrån sig. Bladen blästras i regn, snö, hagel, is och salt och andra partiklar. Bladspetsarna kan röra sig i luften med en hastighet av 400 km/tim. Slutsatsen är att det handlar om tonvis av utsläpp av eroderat material från bladen. Ju större maskiner desto större slitage och utsläpp i havet. Hur mycket av detta är bisfenol A?

Ett annat ämne att ha ögonen på är isocyanater som ingår i det material bladens yta behandlas med. Isocyanater är cancerogena och allergiframkallande.

Att det sker en erosion av bladen och därmed utsläpp i miljön är tydligt då det finns en hel företagsgren, som annonserar ut sina tjänster om hur de kan återställa eroderade blad. Sök på "Leading Edge Erosion" och ni hittar mycket om vilket problem det är för vindkraftbranschen.

Det som är märkligt är, att det faktum att vindkraftmaskinernas blad släpper ut ämnen i vår miljö inte uppmärksammats av svenska myndigheter, och vilka miljörisker och risker för näringskedjan inkluderande människors hälsa som kan bli följden, verkar inte ha utretts. Ovan angivna rapport från Norge är ett av få exempel på att man försökt djupgranska hur det egentligen förhåller sig!

En annan omständighet är att det verkar inte finnas någon tydlig återvinningsmetod för att ta hand om uttjänta blad. De grävs helt sonika ner i marken i s.k. deponier. Det finns dokumenterat från Danmark och USA. Tonvis med bisfenol A nergrävt i mark!!! Känns bekant för de som känner till Teckomatorp och de nergrävda gifttunnorna på 1970-talet. Gud förbjude att det grävs ner sådana blad på Öland och Gotland.

Fler ämnen kan vara aktuella att granska om de kan komma ut i havet öster om Öland. Maskinhaverier kan leda till att smörjmedel hamnar i havet. Vad frigörs genom det slitage som hela tiden sker på maskinerna? Är det total kontroll på de sällsynta jordartsmetaller, som behövs i maskinerna? Från Frankrike finns uppgifter om att de har kunnat spåras i djur och människor runt vindkraftindustriområden.

Det är viktigt att alla boende på Öland och alla de många ölandsvännerna i Sverige och utomlands informerar sig om pågående planer och vad de kan leda till för skador på miljön utanför Ölands östra kust. Har ni släkt, vänner och bekanta på Gotland kan det vara en välgärning att de också blir tipsade om att det är hög tid att på alla sätt granska vilka konsekvenserna kan bli av de båda industriområdena, som planeras i havet.

Vän av Öland