Annons

Insändare: Skolfrågan angående sjätteklassarnas hemvist

Det är glädjande att Moderaterna anslutit sig till våra ställningstaganden angående sexornas hemvist.
Insändare • Publicerad 22 september 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Genomförs flytten av sexorna från Slottskolan kommer det beröva våra elever resurser för undervisning som istället kommer satsas på lokaler och övriga kostnader som inte har med undervisning att göra”.
”Genomförs flytten av sexorna från Slottskolan kommer det beröva våra elever resurser för undervisning som istället kommer satsas på lokaler och övriga kostnader som inte har med undervisning att göra”.Foto: Arkiv

Vi Sverigedemokrater var tidigt ute och jag reserverade mig i nämnden och i kommunstyrelsen och senare fullmäktige mot beslutet. Därefter tog vi även tillbaka frågan i vårt budgetförslag.

Detta är ett mycket olyckligt beslut helt utan ekonomisk och pedagogisk kalkyl. Den politiska majoriteten har allvarligt åsidosatt tjänstemännens åsikter och expertkunskap för ett typiskt plakatbeslut som saknar fackmannamässig grund. Konsekvenserna av detta kommer bli en kraftigt fördyrad verksamhet samtidigt som pedagogiken blir lidande.

Annons

Vi Sverigedemokrater sätter alltid pedagogiken i första rummet och vi satsar istället pengar på fler speciallärare och effektivare organisation framför allt har vi föreslagit en sammanslagning mellan Slotts- och Viktoriaskolan till en enhet (Borgholms skola) Det skulle inte bara effektivisera organisationen och möjliggöra utbyte mellan enheterna utan också lösa frågan med stadieanpassade enheter då skolan skulle bli en F-9 skola. Genomförs flytten av sexorna från Slottskolan kommer det beröva våra elever resurser för undervisning som istället kommer satsas på lokaler och övriga kostnader som inte har med undervisning att göra. Det finns uppenbarligen ingen gräns på hur många miljoner detta kommer tillåtas kosta. Den ineffektivitet och totala avsaknad av verklighetsförankring från majoritetens sida är häpnadsväckande.

Erik Arvidsson (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons