Insändare: Skatteåterbäring, kostnadskontroll och fokus på barn och unga

Skattehöjningen 2020 var ett hårt slag mot Mörbylånga kommuns invånare och absolut inte nödvändig. Normal anständighet kräver därför att man betalar tillbaka åtminstone en del av denna höjning.
Publicerad 24 november 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”S och C tillåter att kommunens kostnader stadigt ökar”.
”S och C tillåter att kommunens kostnader stadigt ökar”.Foto: Maria Wiell

När majoriteten presenterar sin budget kommer de slå sig för bröstet för stora, ekonomiska överskott. Men de kommer inte berätta att detta till stor del är effekten av den skyhöga skattehöjningen. Den var absolut nödvändig, sa man. Vi hävdade motsatsen och vi hade rätt.Vi föreslår därför att skatten sänks med 40 öre, vilket för medelinkomsttagaren motsvarar cirka 2 000 kronor mer i plånboken per år. Sänkningen placerar oss på samma nivå som Kalmar. I nästa steg sänker vi skatten till Borgholm nivå.

S och C tillåter att kommunens kostnader stadigt ökar. Miljoner satsas på digitalisering, effektiv upphandling och lägre sjuktal. Men majoriteten har inte med en rad redovisat vad detta har gett (förutom att personalstyrkan har svällt ytterligare). Det är andras pengar vi handskas med! Vi föreslår därför besparingar på nyanställningar, på administrationen och på politiken, vars kostnader ligger högt över jämförbara kommuner.

Vi säger stopp till att hyra en samlingslokal i Ölands Köpstad när vi har egna lokaler som vi istället bör rusta upp: Ladan som samlingslokal och Eken till pensionärernas verksamheter.

Goda studieresultat hör till kommunens prioriterade utvecklingsmål men prioriteras inte i majoritetens budget. Vi gör tydliga satsningar på skolan, som leder mot målet och bidrar till en likvärdig skola: En satsning på ökad studiero och en satsning på studiemotivation, med målet att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling. 
Vi vill att alla barn och ungdomar kan ha en aktiv fritid. Därför öronmärker vi pengar för att förverkliga Fritidsbanken där man kan låna sport- och fritidsutrustning, och skjuter till pengar för sommarlovskort på bussarna. Vi satsar också på sommarjobb för ungdomar inom kultur och fritid.

Norra kommundelen är områden som växer. Därför behöver planeringen för att ersätta gymnastiksalen på Glömminge skola påbörjas.
Det är glädjande att kommunen växer men det förutsätter ett effektivt planarbete och korta bygglovstider, vilket vi gör en satsning på.

Många upplever att de sista åren innan pension är svåra att orka med. För att underlätta för erfarna medarbetare att jobba kvar i kommunen föreslår vi att man de sista yrkesaktiva åren ska kunna arbeta 80 procent, få lön för 90 procent och tjänstepension för 100 procent.

Mörbylånga Bostads AB har fastigheter som är värda 200 miljoner kronor över bokfört värde. En hel eller delvis avyttring av MBAB skulle frigöra investeringsmedel för flera år framöver, samtidigt som låneskulden minskar.

Vårt budgetförslag är ett bevis på att det går att gasa och bromsa samtidigt.

Henrik Yngvesson (M)

Nina Åkesson Nylander (KD)

Sebastian Hallén (L)

Monica Orthagen (MP)