Insändare: SD-nej till P-avgift i Böda hamn

Vi kan läsa i Ölandsbladet att kommunen planerar att införa parkeringsavgift i Böda hamn till sommaren. Precis som man gjorde helt kuppartat i Byxelkroks hamn förra sommaren, utan någon som helst information eller politisk debatt i en principiellt viktig taxefråga.
Insändare • Publicerad 3 mars 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Böda hamn.
Böda hamn.Foto: Carin von Post

Vi Sverigedemokrater är emot de här typen av icke sverige- ölandsvänliga avgifter.

Turismen är en av kommunens basnäringar och vi måste göra allt för att hålla denna livsviktiga näring igång med full och växande kraft. Camping, stugor, restauranger, handel, aktiviteter, ja i princip allt här på Öland är beroende av att turisterna kommer som vanligt.

I den verkligheten är det fel att införa p-avgifter i våra hamnar. Att dessutom göra det på tu man hand i Ks-au och i det tysta, det vill säga Ilko och Staffan själva, gör det än mer fel.

Säsongen är för kort för att krångla till det och mjölka våra gäster på en futtig p-avgift. Parkering är med några få undantagsdagar inget problem i våra hamnar. Betydligt mindre än på Borgholms torg framför makthavarnas kontor där det är gratis med p-skiva.

Att hämta en pizza i Krokens hamn eller köpa en bit lax i Böda hamn blir helt plötsligt 45 kr dyrare på grund av en onödig p-avgift. Man måste hämta hem en app för att slippa faktureringsavgiften och väldigt många tycker det är tillräckligt krångligt för att välja bort hamnbesöket. Våra näringsidkare behöver stöd och draghjälp för att få in sina kunder under den korta säsong det handlar om, inte strulande avgifter som irriterar kunderna.

Nu skickar makten fram en chefstjänsteman som säger att avgiften är nödvändig för att täcka kostnader för renhållning och service i hamnarna. Det här blir bra och man är van vid avgifter, säger chefen plikttroget. Det är inte upp tll en kommunal chef att uttala den typen av politiska värderingar, hen ska verkställa de mer eller mindre kontroversiella beslut som ansvariga politiker ska förklara och stå för.

Nettointäkten från p-avgifterna är “kaffepengar” efter avdrag för nödvändig utrustning och drift, de har för övrigt aldrig särredovisats. Kommunledningen skryter med ett överskott i femtio miljoner nivån samtidigt som man saboterar förutsättningarna för en fortsatt livaktig kommers i våra hamnar. Det är ingen aktiv och bra näringspolitik i en av landets främsta turistkommuner.

P-.avgifter använder man i tätorten för finansiera dyra parkeringshus, styra bilåkande till cykel och kollektivtrafik bort från citykärnor av trängsel och miljöskäl. Det är inget som ska möta semestrande gäster när dom ska äta och trivas i våra hamnar en minnesvärd dag på Öland.

En röst på Sverigedemokraterna i Borgholm är en röst på nej till turistfientliga p-avgifter i vårahamnar.

Rolf-Erik Edmark

V.ordf. SD Borgholm