Insändare: S – Vi lägger grunden för en långsiktigt hållbar personalpolitik i regionen

Under 2020 har vi socialdemokrater tagit stora kliv inom medarbetarområdet. Vi har lagt grunden för en långsiktigt hållbar politik för cirka 7370 medarbetare inom 250 olika yrkesroller.
Publicerad 11 januari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gunilla Johansson.
Gunilla Johansson.Foto: Michael Ståhl

Under 2020 har vi socialdemokrater tagit stora kliv inom medarbetarområdet. Vi har lagt grunden för en långsiktigt hållbar politik för cirka 7370 medarbetare inom 250 olika yrkesroller.

Istället för oansvariga skattesänkningar har vi valt att tillföra stora resurser till hälso- och sjukvården. Det kan vi göra tack vare att vi haft ordning och reda i Region Kalmar läns ekonomi.

Det innebär att vi kan satsa på jämställda löner. Under 2020 har 30 miljoner kronor gått till just detta. Effekten i år innebär exempelvis ett lönelyft till våra intensivvårdssjuksköterskor med ca 6,6% i snitt. Under de kommande tre åren ska vi satsa 20 miljoner årligen på arbetet med jämställda löner där särskilt fokus också läggs på att identifiera och åtgärda inom grupper som inte ligger i nivå jämfört med andra regioner. Det här är en satsning som görs utöver den allmänna lönepotten som förhandlas mellan parterna. Det är socialdemokratisk politik på riktigt.

Vi intensifierar arbetet med att bli oberoende hyrpersonal där vi har minskat våra kostnader när det gäller läkare och inom primärvården. Vi har utmaningar kvar när det gäller våra sjuksköterskor på våra sjukhus. Här sker ett brett strategiskt arbete som bland annat innehåller större möjligheter till lönekarriär, bättre arbetsvillkor, nya upphandlingar och insatser för att behålla och utveckla våra egna medarbetare.

Utöver detta sker en rad olika satsningar som syftar till att möjliggöra för våra medarbetares utveckling och välmående. Exempelvis höjs friskvårdsbidraget, vidareutbildning för undersköterskor med bibehållen lön möjliggörs och rekryteringsarbetet trappas upp. Socialdemokraterna kommer under 2021 fortsätta att arbeta för en trygg sjukvård i hela Region Kalmar län.

Gunilla Johansson (S)

Ledamot regionfullmäktige och personalutskottet