Insändare: (S)pekulationer ska skyla skatteslöseri

Under mandatperioden har Mörbylånga kommuns personalstyrka ökat med 120 personer och lönekostnaderna med 118 miljoner kronor. Därtill dras Socialnämnden med kroniska underskott. Det är väl i valtider ganska uppenbart att Socialdemokraterna inte vill prata om detta misslyckande utan istället spekulera om vilka som får sluta för att nå en ekonomi i balans - så inte skatten måste höjas igen.
Insändare • Publicerad 7 september 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carl Dahlin (M).
Carl Dahlin (M).Foto: Andreas Yngvesson

Kommunens högst ansvariga chef på området uppskattar övertaligheten till ett 30-tal tjänster. Det handlar alltså inte om personer, utan om tjänster. Politikens uppgift är att försöka ersätta dessa tjänster utan att kvaliteten blir lidande. Lars Stjernfelt (S) verkar obekant med att politiken vare sig anställer eller avskedar personal, med undantag från kommundirektören. Eller är det så att den enda vägen att få bort underskotten enligt S är att avskeda medarbetare? Vi Moderater anser att det finns fler vägar att gå än så.

Att exempelvis låta personer vid Arbetsmarknadsenheten ta hand om vissa serviceuppgifter kan vara en metod. Att rucka på heltid som norm kan vara en annan. Kanske något att begrunda för Socialdemokraterna, men de har ju generellt svårt att titta utanför boxen när det gäller offentligt anställda i allmänhet och LO-facket Kommunal i synnerhet eftersom Heltidsresan, som är anledningen till mycket av övertaligheten, ju faktiskt är deras ”baby”.

Det finns säkert flera andra åtgärder Mörbylånga kommun kan göra för att hålla nere kostnaderna för vård och omsorg. Hade vi samma kostnadsnivå för våra särskilda boenden som Borgholm skulle vi ligga 20 miljoner kronor lägre än idag. Mörbylångas nettokostnader ligger 8 % över Sverigemedel. För tio år sedan var skillnaden 2,5 %. Vänder verkligen majoriteten på alla stenar för att komma till rätta med våra skenande kostnader? När menar man i så fall att vi kommer kunna se resultat?

S och C och V har helt i onödan höjt kommunalskatten till en av landets högsta. Pengar som sedan lagts på hög i kommunkassan. Allt medan vanligt folks hushållsekonomi blir allt mer ansträngd på grund av skenande el, bränsle och matpriser som till stor del beror på politisk klåfingrighet utan konsekvenstänk från vänsterblockets sida.

Socialnämndens underskott tycks kroniska. Efter många påtryckningar från oss Moderater har S, V och C dock gått med på en genomlysning av socialnämndens ekonomi. Skulle denna genomlysning påvisa den övertalighet som chefer i kommunen redan bekräftat - är S då beredda att göra något åt det?

Carl Dahlin (M), S Näsby, Kommun- och regionpolitiker