Insändare: ”Rimligt att de som nyttjar våra hamnar också bidrar”

Svar på SD:s insändare ”SD-nej till P-avgift i Böda hamn”.
Insändare • Publicerad 11 mars 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Böda hamn.
Böda hamn.Foto: Cairn von Post

Kommunen tar avgifter i hamnarna för båtar, husbilar, arrenden för bodar och på några ställen även parkeringsavgifter. Avgifter blir intäkter som oavkortat går till underhåll och utveckling av kommunens välskötta hamnar.

Under sommarperioden går kommunen från knappt elva tusen invånare till närmare 250 000 besökare per dag. Vi har en fantastisk besöksnäring som gör Borgholms kommun till ett populärt resmål år efter år och bidrar därmed till kommunens utveckling. Det är rimligt att de som nyttjar till exempel våra hamnar också bidrar till underhåll, drift och utveckling. De avgifter som kommunen tar in säkerställer att hamnar och andra besöksmål fortsätter vara välbesökta.

Vi förvånas inte av att SD vill stoppa kommunala avgifter. När Kommunfullmäktige i december förra året beslutade om kommunens taxor och avgifter inför 2022, reserverade sig SD mot alla beslut. I protokollet kan man läsa att Erik Arvidsson (SD) yrkar att samtliga taxor ska frysas på 2020 års nivå och att kostnaden ska tas mot resultatet i kommunen.

Häpnadsväckande! Erik Arvidssons yrkande innebär att SD vill att medborgarnas skattepengar till exempel ska gå till att subventionera fritidshusens avgifter för vatten, avlopp, avfall, återvinning och bygglov. SD vill att kommunen ska ta pengar från skola, vård och omsorg för att ge till dem som inte betalar skatt i vår kommun. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att använda medborgarnas skattemedel.

Avslutningsvis vill vi förtydliga att beslutet om kommunala p-avgifter inför 2021 togs av en enig Trafiknämnd i december 2020. Årets platser och p-avgifter är ännu inte beslutade.

Borgholm den 8 mars 2022

Staffan Larsson, Trafiknämndens ordförande

Ilko Corkovic (S), Kommunstyrelsens ordförande