Annons

Insändare: Replik till Åke Holm – Ölands folkhögskola har uppträtt bedrägligt!

Åke Holms insändare inleds med att Sher vill skapa sig ett bra liv här i Sverige. Han är en av dem som fått stanna med hjälp av gymnasielagen, men nu kommer att utvisas. Vad jag förstår så har han cirka 25 skolkamrater i samma sits. Åke ifrågasätter om vi är lika inför lagen och om rättssäkerheten är lika viktig för alla. När det gäller den s k gymnasielagen så har det inte varit rättvis, gentemot andra invandrargrupper. En lag som var kraftigt i fråga satt redan när den kom, och nu ser vi konsekvenserna av.
Publicerad 2 april 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Man kan förenklat säga att man börjar på ”lågstadienivå” och går sedan vidare. Man ser vilka kunskaper eleven har med sig”.
”Man kan förenklat säga att man börjar på ”lågstadienivå” och går sedan vidare. Man ser vilka kunskaper eleven har med sig”.

En invandrad ungdom som är för ”gammal” för grundskolan får börja på ett introduktionsprogram på en gymnasieskola. Beroende på vilken skolbakgrund eleven har så ser programmet lite olika ut. Man kan förenklat säga att man börjar på ”lågstadienivå” och går sedan vidare. Man ser vilka kunskaper eleven har med sig. Vissa kanske redan är klara med ”mellanstadiematematiken”, och andra inte. En del har tidigare läst engelska och en del inte alls. Det sätts inga betyg men man får ett intyg som visar hur långt man kommit. När eleven fyller 20 år så flyttas man vidare till vuxenutbildningen. Det innebär att många söker sig till SFI för att få ett betyg. Man testas och börjar på lämplig nivå, eller så har man så goda kunskaper att man kan göra en prövning. Efter SFI så läser man svenska som andraspråk på grundvux och kanske också fler ämnen. Idag erbjuder man yrkesutbildningar på denna nivå trots att man inte kommit så långt med språket.

Många av de här killarna som fått stanna enligt den så kallade gymnasielagen har aldrig gått någon gymnasieutbildning utan gått på introduktionsprogrammet. Eftersom de flesta aldrig gått i skolan eller under väldigt kort tid så har de haft en mycket lång väg. De har inte haft några asylskäl utan fått stanna för att få ett bättre liv, en gräddfil helt enkelt. Många brydde sig inte om att lära sig svenska när de kom då de inte visste om de fick stanna, redan här tappade de tid. När de fick veta att de fick en unik chans så var det flera som inte riktigt tog den, eller hade förmågan.

Annons

Förra året var det många som fyllde tjugo år. De skulle över till vuxenutbildningen, och de skulle flytta från sitt stödboende till något eget. Bostadsfrågan har varit svårlöst. Många insåg också att de inte kommit så långt med svenskan. Inga betyg och inget jobb. När det gäller deras svenskakunskaper så har de flesta inte ens tagit sig igenom SFI. Vi som arbetar med svenska för invandrare vet att en vuxen analfabet oftast inte kommer längre än till kurs B. En ung person med ambitioner som fokuserar på sin språkinlärning kan givetvis ta sig igenom och komma vidare, men det kräver en hel del. Oddsen för att de här unga killarna kommer in på gymnasiet är otroligt låga. Detta borde våra politiker funderat över innan man skapade lagen.

För mig är rättssäkerheten viktig men frågan är vad Åke Holm själv tänker när han startar upp ”allmän kurs på gymnasienivå”. Jag citerar honom ”Vi har lagt upp den just för Sher och hans klasskamrater för att möta dem där de är”. Detta är i mina ögon precis såsom han skriver.

Man startar en utbildning som kallas ”gymnasienivå” och så binder man upp 25 killar i tre år. Men man ger dem inga betyg, därför att man inte har betygsrätt. Varför har man ingen betygsrätt? Jo, det kräver lärare med yrkeslegitimation, och det har man inte. Genom att det heter gymnasieutbildning så har eleverna rätt att söka CSN. Det finns en lånedel och en bidragsdel som man inte behöver betala tillbaka. Troligtvis kan de också söka hemutrustningslån via CSN, eftersom de fått eget boende på skolan.

Undrar vad folkhögskolans ledning hade tänkt att killarna skulle ta vägen efter de här tre åren….. nya kurser? Folkhögskolan drivs i Region Kalmar läns regi, vilken innebär att de ytterst har ett ansvar för hur man lägger upp och genomför utbildningar. Att både skolans ledning samt regionen har så lite kunskaper i svenskt utbildningssystem är skrämmande. Att man sedan anser att utbildning i svenska språket inte kräver professionell yrkesutövning är minst sagt sorgligt.

De stora förlorarna är de unga killarna som varit brickor i ett politiskt fulspel, där även Ölands folkhögskola medverkat.

Förmodligen så kommer de inte bli kvar speciellt länge varken på folkhögskolan eller i Sverige.

Yvonne Berglöf

Leg. lärare i svenska som andraspråk

Fakta

SFI, svenska för invandrare

SFI, svenska för invandrare, består av fyra nivåer A-D. Nivå A är för de med ingen eller väldigt kort skolbakgrund. De flesta på denna nivå är analfabeter. Läraren har 30 högskolepoäng för att vara behörig att sätta betyg. Betygsnivåerna är som i övriga skolan A-E. SFI motsvarar mellanstadienivå i svenska som andraspråk.

Grundvux är fortsättningen på grundskolan. Läraren har minst 45 hp.

Gymnasiets svenska för andraspråkslever kräver är lärarbehörighet med 90 hp.

Prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till kunskapskraven som finns i kursplanen. Eleven kan då betygsättas enligt de kriterier som finns.

Annons
Annons
Annons
Annons