Insändare: Porrfri barndom i Mörbylånga kommun

Allt fler unga vittnar om porrberoende och ökat våld i unga relationer. Sexualiserat våld blir allt vanligare och skadorna hos främst unga kvinnor ökar samtidigt som den psykiska ohälsan eskalerar.
Publicerad 23 november 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Den grova våldsporren har ökat i snabb takt och finns idag bara ett klick bort i våra barns mobiler, paddor och datorer”.
”Den grova våldsporren har ökat i snabb takt och finns idag bara ett klick bort i våra barns mobiler, paddor och datorer”.Foto: Julia Karlsson

Den grova våldsporren har ökat i snabb takt och finns idag bara ett klick bort i våra barns mobiler, paddor och datorer. Första gången ett barn utsätts för porr är det runt 8 år och redan vid 13 års ålder kan de ha ett fullt utvecklat porrberoende. Porrberoendet drabbar pojkar och flickor och de får en förvrängd bild av vad som förväntas av dem. Skolor i kommunen har rapporterat att klipp med grova sexuella anspelningar cirkulerar mellan barnen. Vi vet att det bara är toppen av ett isberg av det som barnen kan titta på i sina telefoner.

I Budget 2021 vill majoriteten i Mörbylånga kommun bland annat:

• Skapa en samlad lägesbild av situationen för barns och ungdomars livsvillkor i kommunen.

• Införa ett filter som blockerar pornografi, men också våld och vapen, på samtliga datorer och surfplattor som används i kommunens skolor och förskolor.

Porrfilter i sig är ingen helhetslösning och syftar inte till att ersätta barn och vuxnas samtal om sex och samlevnad. Men det är en viktig markering gentemot våra barn och ungdomar att detta inte är hälsosamt. Porr visar en skev bild av sex och samlevnad och mäns våld mot kvinnor normaliseras.

Ett förebyggande arbete är grunden för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Det räcker inte längre med sexualundervisning i högstadiet. Barnen behöver mycket tidigare samtal och information om sexualitet, vad som är normalt, rätt och fel samt ett porrkritiskt förhållningssätt. Detta är ett led i att förebygga våld och psykisk ohälsa längre upp i åldrarna. På centerpartiets riksstämma 2019 togs beslut om att verka för att livskunskap införs som ett ämne inom idrott & hälsa för att få en mer levande dialog kring sex och samlevnad. En god och jämlik hälsa med goda uppväxtvillkor är en förutsättning för barn och ungas välbefinnande! De har rätt till en porrfri barndom och pornografin har definitivt ingen plats i skolan.

Vi uppmuntrar också alla vårdnadshavare att informera sig, informera varandra och inte minst föra samtal med barnen. Tillsammans kan vi skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle med minskat våld och minskad psykisk ohälsa. Tillsammans kan vi minska mäns våld mot kvinnor.

Jessica Jämtin ( C ) Mörbylånga, ordförande

Emmy Ahlstedt ( C ) Mörbylånga, vice ordförande

Emma Halme ( C ) Mörbylånga

Malin Svedlund ( C ) Mörbylånga