GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: Politiska beslut säger mer än tusen ord

Det är nu, ett knappt år innan nästa val, som det kommer att vara extra viktigt för oss väljare att hålla ögonen på vad politiker gör och säger. Genom att titta på de beslut som politikerna fattar kommer vi att veta om ord och handling stämmer överens.
Insändare • Publicerad 22 oktober 2021
Detta är en insändare i . Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Båda markägarna som ansökt om planbesked I Borgehage äger jordbruksmark, som idag arrenderas ut och brukas”.
”Båda markägarna som ansökt om planbesked I Borgehage äger jordbruksmark, som idag arrenderas ut och brukas”.

I Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott enades häromdagen ordförande Joel Schäfer (S), Tomas Zander (C) och Marcel van Luijn (M) om att bevilja CA Fastigheter ett positivt planbesked. CA har ansökt om att få skapa 115 tomter och närmare 150 bostäder på sin jordbruksfastighet. Samtidigt har ytterligare en stor markägare i byn ansökt om att få göra detsamma på sin jordbruksmark. Som Michael Ståhl skriver i Ölandsbladet (13-10-2021) indikerar det här beslutet att nämnden fattar samma beslut som arbetsutskottet. Om han blir sannspådd vet vi efter nämndens möte den 21 oktober. Vad vi kan hoppas på är att politikerna i nämnden funderar en gång till på saken! Det går faktiskt att avslå en begäran om planbesked! Det har motsvarande nämnd i Mörbylånga kommun precis gjort och just med motiveringen att ansökan avsåg brukningsvärd åkermark.

Båda markägarna som ansökt om planbesked I Borgehage äger jordbruksmark, som idag arrenderas ut och brukas. Går deras planer igenom kommer brukningsvärd åkermark förvandlas till ytterligare en tätbebyggd sommarstugeförort. Detta strider mot miljölagstiftningen (3 kap 4 § Miljöbalken; 1998:808) och undantag från denna paragraf i miljölagen får endast göras i sällsynta fall. Sådana fall måste kunna försvaras med ett starkt samhällsintresse. Det är knappast troligt att ytterligare en sommarstugeförort till Borgholm skulle kunna vara ett sådant samhällsintresse.

Efter arbetsutskottets möte vet vi kanske var de tre stora partierna står i frågan. Vad SD och FÖL anser vet vi troligen inte förrän efter nämndmötet den 21 oktober. Att Socialdemokraternas och Moderaternas nämndledamöter kommer att ställa sig positiva må så vara, det ligger liksom i linje med de båda partiernas tillväxtfokusering. Även om båda skulle kunna välja att se tillväxt som ett medel för att skapa en långsiktigt positiv utveckling i kommunen och inte som ett mål i sig. Det finns faktiskt inte heller några formella hinder mot att de ändrar sig under nämndmötet!

Centerpartiet har ännu starkare skäl att omvärdera frågan. För Centern är väl ett “grönt” parti med engagemang i miljöfrågor och ett parti som värnar om det svenska jordbruket, Sveriges självförsörjningsgrad och beredskap? Så här ett år innan nästa val skulle det säkert inte heller missgynna Borgholmscentern om man valde att inte rätta sig efter sin koalitionspartner, i en fråga som handlar om Centerns kärnvärden. Centerpartiet har nog inte samma syn på exploatering av brukningsvärd åkermark som nämndordförande Joel Schäfer (S): ”Det är superkul att stora exploatörer intresserar sig för Borgholm” (Barometern,10-09- 2021). Ordet exploatering betyder visserligen bebygga och utveckla men också “utsuga, hänsynslöst utnyttja, profitera på, dra oskälig fördel av”. Många skulle nog kunna se CA Fastigheters planskiss som ett tydligt exempel på det senare. Om Centern vill ta tillbaka de röster man förlorade i förra valet och kanske till och med öka något borde man tänka om innan den 21 oktober. Man skulle kunna fatta ett beslut som stämmer bättre med partiets miljö- och jordbrukspolitik!

Det finns många väljare i kommunen som liksom vi kommer att följa vilka beslut om exploateringar som de olika partierna ställer sig bakom. Väljare som vill se en utveckling som är förenlig med mottot “Älska Öland varsamt” d.v.s. en hållbar utveckling av Borgholms kommun! Väljare som liksom vi letar efter ett politiskt alternativ i valet 2022 som svarar mot sådana förväntningar. Samtliga partier i kommunen borde vilja vara det alternativet!

Boende permanent i Borgehage:

Jonas och Gunnel Henriksson

Tomas Falk och Chatrin Hamory

Sofia Sundberg och Helena Wikestam

Roger och Christina Lundberg

Charlotte Vänerman och Anders Friberg

Anette Olsson

Johan Andersson

Hans och Kerstin Andersson

Gunilla Ljungström

Ronny och Maj-Britt Andersson

Anette Almgren White

Karin och Håkan Wernersson

Per-Gunnar och Anita Petersson

Ingrid och Sven Klefbäck