Insändare: ”På 136:an bör en påfartsfil anläggas”

Borgholms kommun har för avsikt att utvidga det befintliga verksamhetsområdet i Rosenfors med begränsad områdespåverkan.
Insändare • Publicerad 31 december 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Jag undrar om någon av utredarna har försökt köra söderut på 136:an från Kungsgårdsvägen?”
”Jag undrar om någon av utredarna har försökt köra söderut på 136:an från Kungsgårdsvägen?”

Kommunen skriver i kommentar till Trafikverket; ”bedömningen är att inga åtgärder på det statliga vägnätet kommer att vara nödvändiga till följd av exploateringen”. Trafikintensiteten på 136:an är mångdubbelt större än E22:an.

Jag undrar om någon av utredarna har försökt köra söderut på 136:an från Kungsgårdsvägen? I vägavsnittet mellan Fabriksvägen till 136:an flyttas den västra trottoaren till den östra sidan vilket innebär att anslutningen till 136:an: måste flyttas åt väster för att möjliggöra full bredd av den östra GC-banan vid tunnelfästet. Samtidigt måste vägbanan breddas för att göra möjligt för två filer ut till 136:an, en söderut och en norrut.

På 136:an bör en påfartsfil anläggas, liknande den i Ekerum för att göra det möjligt att köra söderut. De båda utfarterna mellan Kungsgården och Kungsgårdsvägen, bör därför ledas om till Fabriksvägen likväl som utfarten från Lyckås på Kungsgårdsvägen. För att avlasta problemet med påfart till 136:an kan man anlägga en ny väg söder om Rosenfors, Guntorp, Nydala och Karlshöjd med påfart till rondellen vid norra infarten till Borgholm.

Vägsträckan Borgholm - Köpingsvik är den största "flaskhalsen" på hela 136:an, därför bör en förnyad utredning genomföras av den tidigare planerade och föreslagna omläggningen av 136:an för att dras från "Strandtorpsrakan" med anslutning norr om Klinta.

Kaj Axelsson