Annons

Insändare: Om autismvänliga skolor byggs i Kalmar län klarar fler elever målen

Skolstarten väcker känslor hos oss alla. För elever med autism är det ofta förenat med oro. I dag upplevs skoldagen som utmattande för många av dem. Att dagens skolmiljö missgynnar elever med autism bekräftas av Autism- och Aspergerförbundets färska skolenkät. Varannan, 47 procent, anger där att deras barn behöver anpassningar i den fysiska miljön. Bristerna får påtagligt negativa konsekvenser.
Publicerad 19 september 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fram till år 2026 ska cirka 1 500 förskolor och skolor byggas i landet.
Fram till år 2026 ska cirka 1 500 förskolor och skolor byggas i landet.Foto: Pressbild

Skolfrånvaron är tyvärr fortsatt hög för elever med autism och många riskerar att fastna i arbetslöshet och psykisk ohälsa. Inte sällan leder situationen till stora påfrestningar för familjen, med sjukskrivningar och försämrad hälsa som följd. Nationalekonom Ingvar Nilsson har räknat ut att ett år av hög skolfrånvaro, och det utanförskap som det leder till, kostar samhället en halv miljon kronor per elev.

I dag når knappt två av fem elever med autism, 37 procent, målen i svenska, engelska och matematik. Det innebär att över 60 procent riskerar att inte kunna fullfölja sin skolgång. Detta resultat är ett fundamentalt misslyckande för samhället. Men det behöver inte vara så. Om skolans huvudmän, oftast kommunen, investerar i den fysiska miljön förbättras chanserna i skolan för elever med kognitiva svårigheter.

Annons

Använd principen om universell utformning som vägledning vid ny- och ombyggnation av skolor. Det är en grundläggande princip i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att redan från början skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt. Det minskar även behovet av särlösningar, vilka kan vara både ineffektiva och kostsamma.

Några exempel som främjar en bättre skolmiljö för elever med autism:

• Avskalade miljöer för att minska mängden sinnesintryck.

• Skapa ytor som minskar antalet sociala kontakter.

• Skapa utrymmen för återhämtning.

•Ljudisolera och skapa en god akustisk miljö.

• Involvera eleverna, de är själva experter på vad de behöver.

Fram till år 2026 ska cirka 1 500 förskolor och skolor byggas i landet. Vi uppmanar Kalmar läns kommunpolitiker att göra universell utformning till ett krav vid ny- och ombyggnation av skolor. Det är en förutsättning för att fler elever med autism ska nå skolans mål och är bra för alla elever och vuxna i skolan.

Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet

Agneta Söder, skolexpert Autism- och Aspergerförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons