Annons

Insändare om 136:an: ”Det är dags att reagera”

Med anledning av de pågående planerna avseende ombyggnad av 136:an Algutsrum – Sönnerborg (Glömminge) känner jag som boende i Algutsrum att det är dags att reagera.
Insändare • Publicerad 6 maj 2021 • Uppdaterad 14 maj 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Riktmärke Algutsrum.
Riktmärke Algutsrum.Foto: Björn Sandström

Att överhuvudtaget komma på tanken att planera in en vägtunnel som genom sin placering kommer att sänka grundvattennivån i ett omfattande området är en skrämmande tanke. Vatten är nog bland det heligaste vi har på Öland, gemensamt bör och ska vi måna om dess tillgång.

Utöver detta så tillkommer den planerade vägsträckningen öster om bebyggelsen i Algutsrum. Innebär att cirka 20 hektar brukbar och givande jordbruksmark tas i anspråk och förstörs. Behöver vi verkligen 2+1 vägar på Öland där hastigheten är 100 km/h? En stilla undran från min sida.

Annons

Utöver hotet mot grundvattnet och jordbruksmarken så finns det flertal lokala näringsidkare -utöver brukaren av jordbruksmarken- vars verksamhet försvåras och hotas om lagt förslag blir verklighet. Tror att vi alla vill ha och strävar efter en levande landsbygd. Det är därför vi valt att bo här, verka här och att flytta till Öland.

Har fått vetskap om en grupp i Algutsrum som har engagerat sig i sakfrågan och som även har lämnat in ett mycket konkret och konstruktivt förslag till berörda myndigheter. Ett förslag som innehåller ny dragning av gång- och cykelvägar gentemot lagt förslag, tunnel för dessa trafikanter och även hur infarter och utfarter till och från 136:an bör utformas. Ett förslag som utgör en mindre risk för dränering av grundvattnet och att 20 hektar bördig jordbruksmark räddas.

Allt i syfte att vi ska få en trafiksäker miljö för alla och envar för lång tid framöver. Ett förslag som tar hänsyntill den öländska naturen och den verksamhet som bedrivs av företagare i Algutsrum.

Mitt budskap till berörda myndigheter är, tänk om och kom med ett nytt förslag utformat i samverkan med de boendes krav och önskemål om en trafiksäker och funktionell trafikmiljö. Givetvis också i beaktande av den ekonomiska verkligheten som vi lever i.

Björn Sandström

Annons
Annons
Annons
Annons