Annons

Insändare: Öka Sveriges livsmedelsproduktion

För knappt 30 år sedan producerade Sveriges bönder 75 procent av Sveriges livsmedel. Sedan dess har andel minskat till 50 procent. Varannan tugga är alltså importerad och detta i kombination med att vårt livsmedelslager är avskaffat gör svensken sårbar vid långvariga samhällsstörningar.
Publicerad 19 mars 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carl-Wktor Svensson (M).
Carl-Wktor Svensson (M).

Med en högre självförsörjning blir landet mer robust till exempel för att kunna hantera olika typer av kriser eller handelshinder. I fredstid skapar robustheten utrymme för mer hållbar produktion, större möjligheter till konsumtion men också export av bra livsmedel med lägre klimatpåverkan och fler, mera, stabila arbetstillfällen.

Vårt avlånga land med stora skillnader gör förutsättningarna för lantbruk helt olika beroende på var du befinner dig. Jord, sol och odlingssäsong sätter ramen för vad vi kan producera var. God tillgång till mark och vatten och långa kalla vintrar i stora delar av landet är några av landets fördelar. Runt 90 procent av all livsmedelsproduktion finns i Götaland och Svealand. I södra Sverige är jordarna bördigare och säsongen längre medan i norr kan kargare jordar och kortare odlingssäsong göra odlingen mer utmanande. Det påverkar i sin tur vilka djur man kan ha där. Kor, får och lamm är smarta omvandlare av gräs till kött och mjölk från marker där annat är svårt att odla.

Annons

Ytterligare cirka 600 000 hektar, idag obrukad åkermark, skulle kunna odlas och mycket igenvuxen betesmark skulle kunna restaureras. Relativt sett är andelen outnyttjad mark högst i Norrland och Svealand men även i Södra Sverige finns potential i ett bättre markutnyttjande.

Vissa saker kan vi inte ändra på. Som var den brukbara jorden finns i landet, mängden mark, antal soltimmar, säsongslängd eller regnmängd.

Andra saker kan vi med politisk vilja och beslut påverka. Som företagares förutsättningar och lönsamhet genom lägre skatter och avgifter, enklare regelverk och smidigare tillämpningar, andelen brukbar mark, andelen skyddad mark, infrastrukturens utbyggnad och vägnät mm.

Sveriges bönder är med deras brukande och djur en av få garanter för en levande landsbygd och möjlighet till konsumtion – låt oss inte enbart påminnas om detta i tider av kris – låt oss skapa långsiktiga förutsättningar till att utveckla svenskt lantbruk och samtidigt öka den inhemska livsmedelsproduktionen.

Sverige behöver en strategi och handlingsplan för en ökad och uthållig livsmedelsförsörjning.

Carl-Wiktor Svensson

Ers. Sveriges Riksdag

Moderaterna i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons