Insändare: Nu höjs lönerna inom vården

Om något gott alls har kommit från Coronakrisen är det att våra medarbetare inom hälso- och sjukvården har blivit mer uppmärksammade än i normala fall.
Löner • Publicerad 22 augusti 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Höjda löner kan vara det enda positiv med coronakrisen menar Länsunionen.
Höjda löner kan vara det enda positiv med coronakrisen menar Länsunionen.

Det är bra att allt fler får upp ögonen för precis hur viktiga våra medarbetare inom hälso- och sjukvården är för oss i Region Kalmar län och Sverige i stort. Därför känns det bra att de 30 miljoner som vi i Länsunionen (bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) har satsat extra i årets löneöversyn nu syns i lönekuvertet hos våra medarbetare.

Vi har i årets löneöversyn prioriterat grupper som jobbar dygnet runt samtidigt som vi har tagit ett rejält steg framåt för att minska könsmässiga skillnader i lön som inte har någon annan orsak än just kön. Effekten för till exempel våra sjuksköterskor inom intensivvården blir ett lönelyft på i snitt 6,6 procent, operationssjuksköterskor 7,6 procent och anestesisjuksköterskor 7,8 procent för år 2020.

Regionen har individuell lönesättning så det är viktigt att påpeka att dessa siffror är just ett snitt. Det är grupper av medarbetare, bland många, som har arbetat väldigt hårt under pandemin. Vilket gör att det känns extra bra med detta tillskott.

Under 2019 har ett arbete pågått med att göra om översynen av värdering och gruppering av yrken. Bland annat har ett nytt analysverktyg tagits fram som tillåter oss att upptäcka de osakliga löneskillnaderna på ett bättre sätt. Att vi nu kan se och mäta skillnaderna tydligare medför att vi kan göra något åt dem.

Den extra lönesatsningen som vi har gjort på 30 miljoner kronor handlar om att med eftertryck minska oskäliga löneklyftor och samtidigt öka möjligheten att göra lönekarriär. Då Region Kalmar län anställer cirka 7000 personer är det ett viktigt och mycket omfattande arbete.

Det är av yttersta vikt att se till att regionen fortsätter att ta steg mot målet att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vi inom Länsunionen kommer att fortsätta driva på i frågorna som rör medarbetarna.

Det handlar bland annat om att utveckla karriärmöjligheter för anställda, se till att digitalisering bidrar till arbetet, erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och goda arbetsvillkor såväl som ekonomisk tillväxt. Vi vill att Region Kalmar län ska vara en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö där man gemensamt arbetar för likabehandling, mångfald, jämställdhet och jämlikhet.

Den här insatsen med höjda och mer rättvisa löner är en del av pusslet med att nå dessa mål. Mycket arbete kvarstår, och vi inom Länsunionen räds inte från att kavla upp ärmarna. Arbetet fortsätter.

Mattias Adolfson (S), regionråd och ordf i personalutskottet

Anette Rogö (C), ledamot personalutskottet

Sebastian Hallén (L), ledamot personalutskottet